Kim Kimdir?

YAZARLAR

(Alfabetik)

Ali Tarık Parlakışık

1993 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde okuyor. Araştırma ve Kültür Vakfı ve onun gençlik birimi olan Genç Öncüler mensubudur. 7 yıl Genç Öncüler Dergisi’nin yayın kurulunda bulundu ve yazdı. Ayrıca milathaber.com’da yazıları yayınlandı. Dergi, internet sitesi gibi farklı mecralarda yazıları ve röportajları yayınlandı. Kendisine ait mihrakvezemin.blogspot.com.tr isimli bir blog adresi bulunmakta. Toptan ve perakende kitap satış işiyle uğraşıyor.

***

Atilla Fikri Ergun

1974 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1995’te yüksek öğrenimini yarıda bıraktı. Beyan, Gülistan, Değirmen, Basiret, Terkip ve İnşâ, Yılkı dergilerinde ve İslamî içerikli çeşitli İnternet sitelerinde 400’ü aşkın makale yazdı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde söyleşileri yayınlandı. 2009 yılında Mehmet Akif Genç müstear ismiyle Beyan Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptı. Özgün Duruş Gazetesi’nde Yayın Editörlüğü görevinde bulundu ve haber-analiz yazıları yazdı. Ayrıca Ali Bulaç’la özel olarak çalıştı. 2010 yılında Adilmedya.com’un Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptı, aynı zamanda 2011 yılına kadar İnşa Yayınevi’nin editörlük görevini üstlendi. 2016 yılının Mayıs ayında, rica üzerine, yazar kadrosunda yer aldığı Yılkı dergisinde kısa süreli editörlük yaptı. Nisan 2016’dan bu yana İBB Gençlik Meclisi’nin basın-yayın işlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası.

Yayınlanmış kitapları: İlk Adım: Oku (Alâk Suresi Tefsiri), Temmuz 2005 (Bu ortak çalışma, 60 sayfalık bir risale olup yazarın kendisi tarafından bastırılmıştır); Kur’an Kıssaları -1- (Bahçe Sahipleri Kıssası), Çıra Yayınları, Temmuz 2009; İsyan Yazıları (İtaat Kültüründen İsyan Kültürüne), Ozan Yayıncılık, Mart 2011; Modern Çağda Putperestlik (Kapitalizm), Kibele Yayınevi, Ekim 2011; 21. Yüzyılda İslâm ve İslâmcılık (Modernizm, Tarih-Kültür-Gelenek: İki Arada Bir Derede), Kibele Yayınevi, Mart 2012; Risâle (Düşünceden Siyasete; Karanlığın Sonu Aydınlık), Kibele Yayınevi, Kasım 2012; Tefsiru’l Büşra (İyi Haber Kur’an, Nüzûl Sırasına Göre Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Vahyin İlk Yılları), Kibele Yayınları, Mart 2013; Modernist Saldırı & Gelenekçi Direniş (Tasallut Çemberi Altında Cansiperâne İslâm Yazıları), Fikir Teknesi Yayınları, Temmuz 2015; Modernleşme Girdabında Medeniyet Arayışı -Bir Huruç Teşebbüsü-, Fikir Teknesi Yayınevi, Kasım 2015; Millî İslâmcılık İthal İslâmcılığa Karşı -Hesaplaşma-, Kibele Yayınları, Mayıs 2016

***

Hasan Köse

Trabzon Akçaabatlıdır. 1966’da Şalpazarı-Geyikli’de doğdu. 1996’da Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Amasya ili Taşova ilçesinde Tarih öğretmeni olarak göreve başladı. 1997’de Taşova’da Eğitim Bir Temsilciliğini açtı ve Amasya’da örgütlemek için çalıştı. Öğretmenlik görevine 2000 yılından itibaren Trabzon’da devam etti. 2001-2004 yılları arasında Eğitim Bir-Sen Trabzon Temsilciliği görevini de yürüttü. 2004 yılında Üsküdar İMKB Kız Meslek Lisesi’ne tayin oldu. 2006-2007 yıllarında MAZLUM-DER Genel Yürütme Kurulu ve Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüttü. SAGEM ve Yeryüzü dernekleri adına gençlik, kimlik, kültür ve üstün yetenekli çocukların eğitimi konularında araştırmalar yaptı. 2008’de Eğitim Bir-Sen 3. Olağan Kurulu’nda Genel Başkan adayı olarak sendikal kimlik, hak, emek, ücret ilişkisi ve etkin siyasal katılım temelli, sendikal mücadeleye vurgu yapan bildiriler yayınladı. 2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde -Valilik görevlendirmesiyle- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü adına Engelli Tarihi ve Eğitimi konulu bir kitap çalışmasına katıldı. Sendika, emek-ücret ilişkisi, sivil toplum, siyasal katılım ve eğitim konularındaki yazıları bazı gazete, dergi ve internet sitelerinde yayınlanmakta olup bu konularda konferanslar vermekte ve televizyon programlarına katılmaktadır.

Yayınlanmış kitapları: Allah Emekten Yanadır (İslam’ın Kayıp Hükmü Yarıcılık), Akis Kitap, Kasım 2013

***

Hüseyin Alan

1955 Kırşehir doğumlu. İktisat okudu. Kırşehir ve İzmir’de ticaretle uğraştı. Türkiye’de İslamî şekillenişte Ercümend Özkan çizgisinde yer aldı. Bir süre iktibas Dergisi’nin editörlüğü yaptı. Siyer ve İslam tarihi uzmanlık alanı. Bu alanlardaki Araştırmalarına devam ediyor, ayrıca siyasi, sosyal ve ekonomik konularla ilgili çalışmalar yapıyor. Makaleleri çeşitli sitelerde yayımlanmaktadır. Yazar, evli ve üç çocuk babası.

Yayınlanmış kitapları: Hz. Peygamber Öncesi Mekke ve Arabistan (Siyerin Gölgesinde -1), Beyan Yayınları, 2012; Hz. Peygamber’in (s) Hayatı ve Mekke Dönemi (Siyerin Gölgesinde – 2), Beyan Yayınları, 2016

***

Kaan Yiğenoğlu

1987 İstanbul Üsküdar doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunu. 2012’de Van YYÜ Erciş İşletme Fakültesi’nde göreve başladı. Halen Marmara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimine devam ediyor. Çeşitli internet sitelerinde yazıları yayınlandı. Çalışma ve ilgi alanları: Küreselleşme, Ekonomi Politikaları, İktisadi Krizler, Kentleşme Politikaları, İktisat Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Kültür ve Tarih.

 ***

Kemal Ramazan Haykıran

1979 yılında İzmir’de doğan Kemal Ramazan Haykıran, ilk ve orta öğretimini İzmir Çeşme’de tamamladıktan sonra 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde eğitime başlamış, buradan 2002 yılında mezun olmuştur. 2004 ile 2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını ve Doktorasını tamlamıştır. Moğollar, Ortaçağ Türk ve İslam tarihi, Tasavvuf tarihi ve kültürü üzerine çalışmaları olan Kemal Ramazan Haykıran, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde çalışmakta ve Ortaçağ Tarihi, İslam Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Selçuklu Tarihi, Düşünce Tarihi, Türk İslam Devletleri Tarihi derslerini vermeye devam etmektedir.

Yayınlanmış kitapları: Moğollar ve Mevlânâ, Sentez yayınları 2015; Ortaçağ’da Dünya, Dinozor Yayınları, 2014

***

Metin Acıpayam

1992 yılında K. Maraş’ta doğan Metin Acıpayam, beş kardeşin dördüncüsü olarak hayata gözlerini açar. Küçük yaşlardan itibaren sonsuz okuma cehdi, onu daima kitaba ve okumaya sürüklemiştir. Kendi ifadesi ile kitaplara “sırılsıklam aşıktır”. İlkokulu K. Maraş Şehit Evliya İlköğretim Okulu’nda okumuş, K. Maraş Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenimine devam etmiştir. Akademik hayatını şu an itibariyle öğrencisi olarak bulunduğu K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümü’ne devam etmek suretiyle sürdürmektedir. Metin Acıpayam’ın ilk yazısı Aylık isimli dergide yayınlanmış, daha sonra haftalık Baran dergisinde seri olarak edebî yazılar kaleme almıştır. Acıpayam şu an itibariyle Terkip ve İnşâ dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapmakta, ayrıca kitap telif çalışmalarına devam etmektedir. Akademik Eğitim Hayatı: K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi; Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu.

Yayınlanmış kitapları: Medeniyetimizin Büyük Dehası -Necip Fazıl Kısakürek- 3. Baskı, Fikir Teknesi Yayınları; Kurşunlanan Türkçe ve Necip Fazıl, Fikir Teknesi Yayınları; 150 Yıllık Türkçe Kavgası -Harf ve Alfabe Tartışmaları, Çarpıcı Kitap, Mülakatlar -1-, Kökler Yayınları; Türk Halk Kültüründe Halk Oyunları, Cinues Yayınları

***

Mevlüt  Hönül

1976 Malazgirt doğumlu. Eczane teknisyenliği yapıyor. Adilmedya, Medineweb ve İslami Düşünce gibi sitelerde yazıları yayınlandı. İslam tarihi üzerine araştırmalarını sürdüren Hönül, evli ve üç çocuk babası.

***

Ömer Yılmaz

1974 İstanbul doğumlu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da bitirdi. Ailevi nedenlerle üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Değişik türlerdeki gazete, dergi ve internet sitelerinde farklı isimlerle makaleleri yayınlandı. Bölgenin iki karşıt ülkesi Suudi Arabistan ve İran’ı gördü, buralarda incelemelerde bulundu. İran edebiyatına; Hâfız-i Şirazî, Sâdî ve Ömer Hayyam’a özel ilgi duyuyor.

Yayınlanmış kitapları: İslâmlıklar Üzerine -Herkesin ve Hiç Kimsenin İslâm’ı-, Fikir Teknesi Yayınevi 2015

***

Şeyh Ali Göçmen

Serbest avukat. 1977 yılında Gaziantep’te doğdu. Selçuk Üniversitesi mezunu. Mersin Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında yüksek lisansı yapıyor.

***

Taner Algan

1988 yılında Elazığ’da doğdu. 2012 yılında Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı dönemde Pedagojik Formasyon eğitimi ve 2013 yılında Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladı. Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı’nda Aile Danışmanlığı ve Aile Sorunları üzerine lisans üstü eğitimine devam eden Algan, Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları yayınlanmaktadır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s