Rumeli Dergâhları
Mehmet Cemal Öztürk / Tarih-Kültür / İktibaslar

Rumeli Dergâhları

Sarı Saltuk hazretleriyle Rumeli’ye geçen dervişler, ilk asırlarda asayiş icab eden yerlere yerleşerek, hem asayişin sağlanmasına hem de insanların maddi ve manevi hayatlarını idamelerine destek olmuşlardır. Fetihlerde yer alarak devletin tahsis ettiği arazileri, kurulan vakıfların sayesinde en istikrarlı bir şekilde değerlendirmişlerdir. Tekkelerin altın çağı denebilecek bu durum 1300’lü yıllardan 1683’teki 2. Viyana muhasarasına kadar sürmüştür. Okumaya devam et

Bir İmparatorluğu Yıkan Felaket: Timurlular Devrinin Mezhep Çatışmaları
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar

Bir İmparatorluğu Yıkan Felaket: Timurlular Devrinin Mezhep Çatışmaları

1507 yılında Şii görünümlü bir Özbek isyanı neticesinde Timurlu devleti bir buçuk asra yakın süren ömrünü tamamlamış oluyordu. “Timurlular” yerine başka bir isim verilecek olsa, çok rahat bir biçimde “Devlet-i Nakşibendiye”  denebilecek olan, Sünni İslam’ın Moğol istilasından sonra toparlanmasına, İslam kültür ve bilimine büyük katkıları olan bu sûfî devlet, bir kuru gürültüye kurban edilmiş oluyordu. Okumaya devam et