Kadim El-Cuburi ve Basra Harab Olduktan Sonra
Ali Bal / Emeği Geçen Yazarlar / Siyaset / Uluslararası Siyaset / Yorum-Analiz

Kadim El-Cuburi ve Basra Harab Olduktan Sonra

Küresel istikbar, İslam coğrafyasında ihtilaller, darbeler tezgâhlıyor. Askerî darbeler de, sözde “halk direniş örgütleri” de, sivil demokratik seçimler de, müesses rejimler de, hepsi küresel istikbarın kontrolünde ve bu ümmet de küresel egemenlerin dama taşı olmaya can atıyor. Okumaya devam et

Hakk’ın Siyaseti – Çıkarların Politikası
Felsefe-Düşünce / Güncel Siyaset / Mevlüt Hönül / Siyaset / Uluslararası Siyaset / Yazarlar / Yorum-Analiz

Hakk’ın Siyaseti – Çıkarların Politikası

İnsan için siyaset Hakk’ın üstünlüğünü esas alırken, çıkara dayalı politika kendisinin veya belli bir kesimin çıkarlarını esas alarak bâtılı ikame eder. Böylece insanları birbirinin düşmanı haline getirir ve bölünmeden yararlanarak onları sömürür. Firavun’un yöntemi budur. Okumaya devam et

Entelektüel Bir Haslet Olarak Farkındalık
Açık Görüş / Yorum-Analiz / Yusuf Bilal Aydeniz

Entelektüel Bir Haslet Olarak Farkındalık

Sormamız gereken soru şudur: Batı’nın terazisi ne kadar güvenilir, ne kadar hassas? Ve gerçekten bu terazi, gerek tarihten aldığı otantik ilhamla, gerek kültürel/politik birikimiyle, gerekse çağa sunduğu insanî değerler envanteri bakımından İslâm’ı bihakkın tartmak için gerekli teçhizatı hâiz mi? Yoksa şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin mi söylüyor? Okumaya devam et