Geçmişe Söv(me)mek
Açık Görüş / Felsefe-Düşünce / Hârûn Görmüş

Geçmişe Söv(me)mek

Kur’ân’ın üçte biri, hattâ daha fazlası peygamberlerin hayatlarını ve kıssalarını içeriyor ve bilindiği gibi kıssalar yüzde yüz geçmişle ilgilidir. O hâlde geçmişle bağı koparmak ya da gevşetmek, kıssalarla, dolayısıyla Kur’ân’ın büyük kısmı ile bağını koparmak ya da gevşetmek anlamına geliyor. Kur’ân okumak, bir nevî geçmişi okumak anlamına da gelir çünkü. Reklamlar Okumaya devam et

İthal İslamcılık – Menâr, Mevdudi, Seyyid Kutup
Atilla Fikri Ergun / Yazarlar / Yorum-Analiz

İthal İslamcılık – Menâr, Mevdudi, Seyyid Kutup

İthal İslamcılık bedeviliği “İslam” olarak takdim etti, irfana saldırdı, geleneğin yerine sonradan türediliği ikame etti, tarih ve kültürle ters düştü, vatansızlığı marifet bildi, aynı zamanda çaldı çırptı, milleti soydu, yalanı, riyayı, adam kayırmayı, sonradan görmeliği meşrulaştırdı, hulâsa bir barbarlık ideolojisi olarak tebarüz etti. Okumaya devam et

Tahrif Hareketleri – Önü Kapanan Islah ve Tecdid Faaliyeti
Atilla Fikri Ergun / Din / Yazarlar / Yorum-Analiz

Tahrif Hareketleri – Önü Kapanan Islah ve Tecdid Faaliyeti

Gelinen noktada dinî rölativizm tehlikesi baş göstermiş bulunmaktadır. İman esaslarından ibadetlere ilişkin kesinlik ifade eden hükümlere kadar hemen her alanda kişiden kişiye değişebilen bir “din” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışmak, hakikatte dine yapılmış bir saldırıdır ve başarılı olması halinde sonuçları yıkıcı olacaktır. Okumaya devam et

Modernist Eşekler, Oryantalist Şebekler
Ömer Yılmaz / Din / Polemik / Yazarlar

Modernist Eşekler, Oryantalist Şebekler

Batılı iktidar merkezlerinin Truva Atı modernist-oryantalist “dindarlık” müsteşriklere taş çıkartacak şekilde İslam’a tarihin en organize saldırısını düzenledi ama sonunda başarısız olması mukadder. Kendini paralayan paralasın, ne Şeriat unutulur ne hadisler ortadan kalkar ne de Sünnet’e ittiba eden Müslümanlar biter. Okumaya devam et

Laik-Demokratik Sisteme Razı Olmayız!
Açık Görüş / Din / Erhan Koç / Güncel Siyaset / Siyaset

Laik-Demokratik Sisteme Razı Olmayız!

Demokrasi, Allah’ın dinine muhalif bir sistemdir. Bazı İslamî kesimler ise demokrasiyi bilinçli ya da bilinçsiz şirin gösterme gayretine girip, onun İslam’a muhalif olmadığını, bilakis İslam’daki şûra ve icmâ ile örtüştüğünü söylemek suretiyle bid’at, dalalet ve hezeyan denizinde boğulmuşlardır. Okumaya devam et