Tarık Zafer Tunaya, Türklerde ve İslam’da Devlet ya da Sol’un Samimiyetsizliği
Kemal Ramazan Haykıran / Yazarlar / Yorum-Analiz

Tarık Zafer Tunaya, Türklerde ve İslam’da Devlet ya da Sol’un Samimiyetsizliği

Sol’un, ideolojik eğilimin fena halde esiri durumunda olduğu, sadece sahiplendiği değerli hukukçu Tarık Zafer Tunaya’yı değil aynı zamanda koca bir birikimi ve tarihi de günlük kısır ideolojik algılara ve bu algıların devamını sağlayan beyin konforuna kurban ettiği açıkça görülmektedir. Okumaya devam et

Müslümanlar Allah’tan Razı mı?
Din / Felsefe-Düşünce / Hasan Köse / Yazarlar

Müslümanlar Allah’tan Razı mı?

İktisadi alanda özel mülkü mutlaklaştırıp belli ailelerin elinde temerküz ettirerek ebedileştiren kapitalizm ve devlet mülkünü genişletip, kamu mülkünü ve özel mülkü yutarak emek ve gerçek üretici lehine dolaşımını durduran sosyalizm insanlığa sadra şifa katkıda bulunamamıştır. Mer’i sistemlerin insanların çoğunluğu için kölelikten başka vaadi kalmamıştır. Okumaya devam et

Modernist Eşekler, Oryantalist Şebekler
Ömer Yılmaz / Din / Polemik / Yazarlar

Modernist Eşekler, Oryantalist Şebekler

Batılı iktidar merkezlerinin Truva Atı modernist-oryantalist “dindarlık” müsteşriklere taş çıkartacak şekilde İslam’a tarihin en organize saldırısını düzenledi ama sonunda başarısız olması mukadder. Kendini paralayan paralasın, ne Şeriat unutulur ne hadisler ortadan kalkar ne de Sünnet’e ittiba eden Müslümanlar biter. Okumaya devam et