Kimlik Bu!
Konferans-Sempozyum-Panel-TV Programı Özetleri / İsmet Özel

Kimlik Bu!

Benim kimliğim neyi gösteriyor? Bu adam ve bu adamın mensup olduğu millet, dünyada Allah’ın şanını yüceltmekten daha makbul amel bilmeyen millet… Kimlik bu! Benim kimliğim ne? Benim kimliğim, Allah’ın şanını yüceltme vazifesini, makbul, güzel, iftihar edilir bir vazife olarak sayan bir kimlik. Benim başka bir kimliğim olamaz. Her şeyim bununla alakalı. Reklamlar Okumaya devam et

Bir Medeniyet Yürüyüşü -Hicret-
Ali Yurtgezen / Din / Yorum-Analiz / İktibaslar

Bir Medeniyet Yürüyüşü -Hicret-

“Borç” veya “sorumluluk” manasına “din” kelimesinden türetilen medine, “dinin vaz ettiği esaslarla belirlenmiş kuşatıcı bir hukukun uygulandığı; insanların Allah’a, topluma, tabii çevreye ve kendilerine karşı sorumluluklarının yine dinin ölçülerine göre düzenlendiği yer” tarifinden de anlaşılacağı üzere herhangi bir şehir değil. Okumaya devam et

Batı’nın Zenginliği
Kaan Yiğenoğlu / Yazarlar / Yorum-Analiz

Batı’nın Zenginliği

“Rönesans ve reformu gerçekleştiren Batı, sanayi devrimini gerçekleştirerek gelişti” ezberi sorgulanmadan kabul edildi. Sanayileşmenin sömürgeciliğe, talana, soyguna, ölüme, insan kanına dayandığı gözden kaçırıldı ve İslam’ın böyle bir kalkınma modeline cevaz verip vermeyeceği mesele edilmedi. Medeniyetin maddî terakki, refah, kalkınma, ilerleme ile eş tutulması da bu gözden kaçırılışın bir sonucudur. Okumaya devam et

Geleneksel Şehir Tecrübesi Olarak Mardin
Ali Bulaç / Kentleşme Üzerine / Konferans-Sempozyum-Panel-TV Programı Özetleri / Yorum-Analiz / İktibaslar

Geleneksel Şehir Tecrübesi Olarak Mardin

Modern kent, dört alanda çatışmayı öngörür ve çatışmayı sürdürür. Modern kent, çatışma olduğu müddetçe varlığını sürdürebilir. İkincisi, insanı bireyselleştirerek atomize eder ve ona hükmeder. Çünkü insanı birey durumuna getirmedikçe ona hükmetmesi, onu ehlileştirmesi, onu evcilleştirmesi mümkün değildir. Okumaya devam et