İthal İslamcılık – Menâr, Mevdudi, Seyyid Kutup
Atilla Fikri Ergun / Yazarlar / Yorum-Analiz

İthal İslamcılık – Menâr, Mevdudi, Seyyid Kutup

İthal İslamcılık bedeviliği “İslam” olarak takdim etti, irfana saldırdı, geleneğin yerine sonradan türediliği ikame etti, tarih ve kültürle ters düştü, vatansızlığı marifet bildi, aynı zamanda çaldı çırptı, milleti soydu, yalanı, riyayı, adam kayırmayı, sonradan görmeliği meşrulaştırdı, hulâsa bir barbarlık ideolojisi olarak tebarüz etti. Reklamlar Okumaya devam et

İslam Sanatının Felsefî Arka Planı
Atilla Fikri Ergun / Sanat / Sanat Felsefesi / Yazarlar

İslam Sanatının Felsefî Arka Planı

İslam’da sanat, manevî algıya, yani sezgiye dayanır. Madde, Aşkın/Müteal olanın aşkınlığını ifade etmede ve maneviyatın vurgulanışında sadece bir araçtır. Müslüman sanatkâr devamlı surette Aşkın/Müteal olanla irtibat halindedir ki, bu irtibat kesildiğinde sanatın İslam’la ilişkisi de kesilir ve “sanat” adı altında yapılan şey süflî, boş, anlamsız bir işe dönüşür. Okumaya devam et

Hanefi Mezhebi (3) – İmam Muhammed
Ali Tarık Parlakışık / Din / Yazarlar

Hanefi Mezhebi (3) – İmam Muhammed

Mektebimizin ve Hanefi Mezhebi’nin mühim simalarından olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybani, ciddi manada ilmi derinliği bulunan, derin tefekkür istidadını haiz, ilmi meseleleri kendinde cem eden ilginç bir karatere maliktir… Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin eserleri Hanefi Mezhebi’nin temel eserleridir. Fıkıh, tefsir, hadis gibi ilim dallarında yaptığı istidlaller ile mezhebin paradigması tekevvün etmiştir.  Okumaya devam et

Lao-Tzu ve Vahiy Olarak Sessizlik
Ömer Yılmaz / Felsefe-Düşünce / Yazarlar

Lao-Tzu ve Vahiy Olarak Sessizlik

Hikmetin insanlık âleminden çekildiği bir dünyada yaşıyoruz. “Sessizlik en büyük vahiydir” diyen Çinli ihtiyar bilge ile dilini tutamayan, çenesine sahip olamayan modern insan arasında sadece tarihî, coğrafî ve kültürel açıdan fark yok, aynı zamanda akıl, idrak, dolayısıyla insanî kalite açısından da arada uçurum var. Okumaya devam et

Modernist Eşekler, Oryantalist Şebekler
Ömer Yılmaz / Din / Polemik / Yazarlar

Modernist Eşekler, Oryantalist Şebekler

Batılı iktidar merkezlerinin Truva Atı modernist-oryantalist “dindarlık” müsteşriklere taş çıkartacak şekilde İslam’a tarihin en organize saldırısını düzenledi ama sonunda başarısız olması mukadder. Kendini paralayan paralasın, ne Şeriat unutulur ne hadisler ortadan kalkar ne de Sünnet’e ittiba eden Müslümanlar biter. Okumaya devam et