İbn Sînâ’nın Teleolojisi
Felsefe-Düşünce / Yunus Emre Karabacak / İktibaslar

İbn Sînâ’nın Teleolojisi

İslâm düşüncesinde farklı geleneklere mensup düşünürlerin her birinin kendi sistemlerinde farklı düşüncelere sahip olmakla birlikte, teleolojik düşüncede hemfikir oldukları görülebilmektedir. Nitekim İbn Sînâ sistemi aleyhinde müstakil bir eser yazan Gazzâlî, teleoloji söz konusu olduğunda İbn Sînâ ile aynı görüşleri paylaşacaktır. Okumaya devam et

Din / Gazalî / Klasik Metinler

Tefekkür Bütün Amellerden Daha Üstündür

Tefekkürün meyvesine gelince, ilimler, haller ve amellerdir. Fakat özel meyvesi ilimdir. Evet! İlim kalpte hâsıl olunca, kalbin durumu değişir. Kalbin durumu değişince azaların amelleri de değişir. Bu bakımdan amel, hâle tâbidir. Hâl de ilme, ilim de tefekküre tâbidir. Öyleyse tefekkür, hem başlangıç hem de bütün hayırların anahtarıdır. Okumaya devam et

İslam’ın Değil Müslümanların Krizi  
Ali Bulaç / Felsefe-Düşünce / Yorum-Analiz / İktibaslar

İslam’ın Değil Müslümanların Krizi  

Müslümanlar, Batı’da 18. yüzyılda formüle edilen Aydınlanmanın sağladığı devasa büyüklükteki ekonomik ve teknolojik “kalkınma”, “servet”, “güç ve iktidar temerküzünü” İslam’da aramaya kalkıştıklarında İslam buna vize vermedi; vermeyince de hem Müslümanların geri kaldığını hem de İslam’ın kriz içine girdiğini iddia ettiler. Gerçekte bu İslam ve İslam düşüncesinin ne sorunuydu ne kriziydi. Okumaya devam et