Küreselleşme ve Kozmopolitizm – Millet-Devlet ve Milliyetçilik
Atilla Fikri Ergun / Devlet Tartışması / Yazarlar / Yorum-Analiz

Küreselleşme ve Kozmopolitizm – Millet-Devlet ve Milliyetçilik

Küresel kapitalist bir dünya devletini öngören küreselleşme, vatansızlık -bir diğer ifadeyle mekânsızlık- üzerine kurulu olduğu, yaygın yerleşik dinî-millî ve coğrafî aidiyetlerden kopuşu gerekli kıldığı için, millet-devleti dağıtmak zorunda, aksi halde istediği sonuca ulaşabilmesi mümkün değil. Reklamlar Okumaya devam et

Entelektüel Bir Haslet Olarak Farkındalık
Açık Görüş / Yorum-Analiz / Yusuf Bilal Aydeniz

Entelektüel Bir Haslet Olarak Farkındalık

Sormamız gereken soru şudur: Batı’nın terazisi ne kadar güvenilir, ne kadar hassas? Ve gerçekten bu terazi, gerek tarihten aldığı otantik ilhamla, gerek kültürel/politik birikimiyle, gerekse çağa sunduğu insanî değerler envanteri bakımından İslâm’ı bihakkın tartmak için gerekli teçhizatı hâiz mi? Yoksa şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin mi söylüyor? Okumaya devam et

Batı’nın Karşısındaki Büyük Set: Osmanlı Kılıçları!
Ali Şeriati / Tarih-Kültür / Yorum-Analiz / İktibaslar

Batı’nın Karşısındaki Büyük Set: Osmanlı Kılıçları!

Osmanlılara karşı yapılan bütün propagandalar, Batı’nın ve Hıristiyanlığın eski komplekslerinin tezahürü, o ezici kılıçlardan aldıkları yaraların ürünüdür. Ne yazık ki bütün tarihsel, siyasal ve toplumsal yargılarını -hatta kendi dinini, kendisine ait tarihini, gücünü ve kişiliklerini- Batılı yazarlardan, sanatçılardan, bilginlerden ve araştırmacılardan alan bizim aydınımız, kinleri ve yargıları aydın olma adına taklit edip yinelemektedir! Okumaya devam et

Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!
Güncel Siyaset / Mevlüt Hönül / Siyaset / Yazarlar / Yaşam

Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!

Allah’a iman edenler, zulme-zalime karşı yekvücut olmak zorunda. Ezilenlerin hakkı için gür bir seda yükseltmek, tüm fitne-fesat odaklarına karşı imanî/insanî duruş sergilemek boynumuzun borcu. Allah, zulme uğrayanların hakkını müdafaa etmeyi iman edenlere farz kılmış iken, ırk, din-mezhep, dil ayrımı gözetenlerle aynı sebepten yakıp yıkanlar, yağmalayanlar, cinayet işleyenler aynı yerde buluşacaklar: Zalimler için yaşasın cehennem! Okumaya devam et