Hanefi Mezhebi (3) – İmam Muhammed
Ali Tarık Parlakışık / Din / Yazarlar

Hanefi Mezhebi (3) – İmam Muhammed

Mektebimizin ve Hanefi Mezhebi’nin mühim simalarından olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybani, ciddi manada ilmi derinliği bulunan, derin tefekkür istidadını haiz, ilmi meseleleri kendinde cem eden ilginç bir karatere maliktir… Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin eserleri Hanefi Mezhebi’nin temel eserleridir. Fıkıh, tefsir, hadis gibi ilim dallarında yaptığı istidlaller ile mezhebin paradigması tekevvün etmiştir.  Okumaya devam et