Kapitalistin Akılsızlığı
Atilla Fikri Ergun / Din / Felsefe-Düşünce / Yazarlar

Kapitalistin Akılsızlığı

Kapitalistin gayri meşru yolları mubah sayan, sınır tanımayan, zulme dayalı iktisadî faaliyeti sayesinde yeryüzünde yer altı ve yer üstü zenginliklerinin işlenmesi yoluyla elde edilen/üretilen mallar çoğalmış, ancak belli bir grup bu mallara ulaşabilirken, barınma, giyecek, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını layıkıyla temin edebilen insan sayısı azalmıştır. Reklamlar Okumaya devam et

Direniş Metodolojisi Üzerine (3): Nasıl Bir Devrim?
Ali Bal / Din / Emeği Geçen Yazarlar / Yorum-Analiz

Direniş Metodolojisi Üzerine (3): Nasıl Bir Devrim?

Zulmü devireceğim derken başkalarına zulmederek, yakarak, yıkarak, tahrip ederek değil de aksine inandığı doğruları söylemenin ve savunmanın bütün risklerini kendi üzerine almak suretiyle zulme karşı direnmek, insan hayatının -daha geniş çerçevede toplumsal yaşamın- gereklerine ve sosyal psikolojiye en uygun olan yoldur. Okumaya devam et

Deliler Koğuşunun Kısa Tarihi
Ömer Yılmaz / Felsefe-Düşünce / Yazarlar

Deliler Koğuşunun Kısa Tarihi

Sokrates’e baldıran içirenler puşttu, Meryem Oğlu İsa’nın canına kast edip onu çarmıha germek isteyenler ise bir avuç dolusu it. Buda’yı şeytanlaştıran saraylılarla Hz. Muhammed’e savaş açan Mekke müşriklerinin aklı aynı “akıl”. Arşimet’i öldüren godoşlarla Galileo’yu Engizisyon’un önüne çıkaran gebeşlerin babaları bir… Okumaya devam et