Direniş Metodolojisi Üzerine (6): Ayrışma ve Arınma
Ali Bal / Din / Emeği Geçen Yazarlar / Yorum-Analiz

Direniş Metodolojisi Üzerine (6): Ayrışma ve Arınma

Hz. Resul’ün zamanın Mekke oligarşisine karşı verdiği mücadelenin özü tebliğ ve davet, uyarıcılık ve müjdeleyiciliktir. Bunun da temeli müstekbirlere karşı fiilî isyan ve çatışma yerine mustaz’afların müstekbirlerden fikren, ahlaken ve siyaseten ayrışmak suretiyle inandıkları değerler etrafında tek millet olmalarına dayanmaktadır. Reklamlar Okumaya devam et

Geleneksel Şehir Tecrübesi Olarak Mardin
Ali Bulaç / Kentleşme Üzerine / Konferans-Sempozyum-Panel-TV Programı Özetleri / Yorum-Analiz / İktibaslar

Geleneksel Şehir Tecrübesi Olarak Mardin

Modern kent, dört alanda çatışmayı öngörür ve çatışmayı sürdürür. Modern kent, çatışma olduğu müddetçe varlığını sürdürebilir. İkincisi, insanı bireyselleştirerek atomize eder ve ona hükmeder. Çünkü insanı birey durumuna getirmedikçe ona hükmetmesi, onu ehlileştirmesi, onu evcilleştirmesi mümkün değildir. Okumaya devam et

Müslümanlar ve Şehir
Din / Hüseyin Alan / Kentleşme Üzerine / Tarih-Kültür / Yazarlar / Yorum-Analiz

Müslümanlar ve Şehir

Müslümanlar dinlerini bozmadıkları her çağda, her toplumsal yapıda ve mekânda bu anlayış ve pratikleri gereği ya şehirleri dönüştürdüler ya da kendi şehirlerini kurdular. Bu nasıl mümkün olmuştu? İtikadi bütünlükleri ile toplumsal hayatı ve işleyişi bütünleştirmekle. Bunun başka hali hiç olmadı. Okumaya devam et