İmam Kimdir? – Osmanlı’da İmamların Konumu
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar

İmam Kimdir? – Osmanlı’da İmamların Konumu

Özellikle Osmanlı toplumunda, en açık ifadeyle imam, mahallenin hamisiydi. Mahalleyi idare eden kişiydi… Mahalle veya köy caminin imamı aynı zamanda burada yaşayanların -resmi olmayan- yöneticisiydi. İmam, Kadı Efendi’nin en önemli yardımcısı durumundaydı. İmam efendiler devlet ile halk arasında bağı sağlayan kimselerdi. Devlet halkı, halk da devleti imam aracılığı ile bilirdi. Reklamlar Okumaya devam et

İslam Medeniyeti’nde Ticaret ve Müslüman Tacirler
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar

İslam Medeniyeti’nde Ticaret ve Müslüman Tacirler

İslam medeniyeti, çölden şehre, bedevilikten yerleşik düzene, yarımadanın kapalı kültüründen yabancı mirasa geçiş yapmıştır. Fakat aynı zamanda eski alışkanlıklarını ve geleneklerini de sürdürmeye devam etmiştir. Müslüman toplumun hayatı, Roma ve Helen toplumlarının hayatı gibi devamlı ilişkiler, alışveriş ve şehir medeniyetine dayanmaktadır. Okumaya devam et

Osmanlı Torunu Olmak ya da Sol’un Tarih Bilmezliği
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar / Yorum-Analiz

Osmanlı Torunu Olmak ya da Sol’un Tarih Bilmezliği

Sol, üzerine konuştuğu toplumun değer kodlarını, genel yapısını, fikir ürettiği tarihi dönemlerin kendi koşul ve gerekliliklerini görmezden gelerek, daha doğru ifade ile bunları kavrayacak idrakten uzak bir zihin ile Batı’da Batı’nın kendi koşullarında şekillenen düşünceleri alıp, hiçbir geçerliliği olmayan bir coğrafyada uygulamaya kalkıştı. Okumaya devam et

Bir İmparatorluğu Yıkan Felaket: Timurlular Devrinin Mezhep Çatışmaları
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar

Bir İmparatorluğu Yıkan Felaket: Timurlular Devrinin Mezhep Çatışmaları

1507 yılında Şii görünümlü bir Özbek isyanı neticesinde Timurlu devleti bir buçuk asra yakın süren ömrünü tamamlamış oluyordu. “Timurlular” yerine başka bir isim verilecek olsa, çok rahat bir biçimde “Devlet-i Nakşibendiye”  denebilecek olan, Sünni İslam’ın Moğol istilasından sonra toparlanmasına, İslam kültür ve bilimine büyük katkıları olan bu sûfî devlet, bir kuru gürültüye kurban edilmiş oluyordu. Okumaya devam et

Tarık Zafer Tunaya, Türklerde ve İslam’da Devlet ya da Sol’un Samimiyetsizliği
Kemal Ramazan Haykıran / Yazarlar / Yorum-Analiz

Tarık Zafer Tunaya, Türklerde ve İslam’da Devlet ya da Sol’un Samimiyetsizliği

Sol’un, ideolojik eğilimin fena halde esiri durumunda olduğu, sadece sahiplendiği değerli hukukçu Tarık Zafer Tunaya’yı değil aynı zamanda koca bir birikimi ve tarihi de günlük kısır ideolojik algılara ve bu algıların devamını sağlayan beyin konforuna kurban ettiği açıkça görülmektedir. Okumaya devam et