Adalet
Din / Felsefe-Düşünce / Hüseyin Alan / Yazarlar

Adalet

Adalet genel amaçtır, İslam yönetim biçiminde ve düzeninde amaçların amacıdır. Adaletten bahsedilirken, adaletin yöneticiler üzerine vacip/farz olduğundan, topluma ilişkin her türlü görev ve velayeti yüklenmiş olanların adil olması gerektiğinden bahsedilir. Çünkü adalet, Kur’an’da ve Sünnet’te apaçık buyrulmakta, insanlar adalete teşvik edilmektedir.  Böylece kavram, Müslüman toplum için amaçların amacı haline getirilmiş olmaktadır. Okumaya devam et

Hz. Muhammed’in Medine Yahudileriyle İlişkisi
Hüseyin Alan / Yazarlar / Yorum-Analiz

Hz. Muhammed’in Medine Yahudileriyle İlişkisi

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra Yesrib’deki insan gruplarını İslami ölçülere göre üç grup halinde yeniden tanımladı ve tasnif etti. Buna göre, Mü’minler ve Müslümanlar birlikte bir ümmet, Yahudiler ayrı bir ümmet, müşrik Araplar ayrı bir ümmetti. Bunların dışında kalanlar şuub ve sair olarak nitelendirildiler. Okumaya devam et

Devlet Olmadan Allah’ın Hükümleri Uygulanamaz mı?
Devlet Tartışması / Hüseyin Alan / Yazarlar / Yorum-Analiz

Devlet Olmadan Allah’ın Hükümleri Uygulanamaz mı?

Müslüman toplum siyaseten yenildiği için sürekli siyaseti/devleti önceleyerek, sanki devlet olmazsa Allah’ın hükümleri uygulanamazmış gibi yanlış bir anlayışa sahip olduk. Bu sebeple bazıları devleti ele geçirme veya devlet olma gibi bir eksende Allah’ın hükümlerini savunup duruyorlar. Okumaya devam et