Şanlıurfa Türk Toprağı mı? Şair Nâbî Hangi Milletten?
Açık Görüş / Sedat Memiş / Tarih-Kültür

Şanlıurfa Türk Toprağı mı? Şair Nâbî Hangi Milletten?

Hac yolunda aynı çadırda konakladığı Osmanlı paşasını Mescid-i Nebevî’den 10 km uzakta olduğu halde ayağını kıbleye doğru uzattı diye paylamak erkeklik ya da heriflik işi değilse nedir? Türklerin “erkek” dediği ile İngilizlerin “man” dediği aynı şey midir? Sormasını bilene soru çok, peki sorgulamaktan anladığı tek şey geçmişiyle çatışmaktan ibaret olan günümüzün “sorgulayan Müslüman” genci üzerine … Okumaya devam et

İslam İlim Geleneğinde Metn-Şerh-Hâşiye-Ta’lîka-Tekmîle
Mâverd / Tarih-Kültür / İktibaslar

İslam İlim Geleneğinde Metn-Şerh-Hâşiye-Ta’lîka-Tekmîle

İslâm medeniyeti bünyesinde üretilip günümüze intikal eden yazma sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunların ancak %10’unun üzerinde çalışma yapılmış olması, bu sahadaki çalışmaların yeterli seviyeye ulaşması için daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Dünyada en çok yazma eser barındıran ülke olmasına rağmen, Türkiye’de şerh-hâşiye geleneği üzerine yapılan çalışmalar, henüz başlangıç seviyesindedir. Okumaya devam et

İskilipli Atıf Hoca ve Yeni İlmihal İslam Yolu
Ali Tarık Parlakışık / Din / Tarih-Kültür / Yazarlar

İskilipli Atıf Hoca ve Yeni İlmihal İslam Yolu

İskilipli Atıf Hoca, “Yeni İlmihal İslam Yolu”nu H. 1338 Zilkade – M. 1920 yılında telif etti ve risalenin neşri de bu senede gerçekleşti. “Yeni İlmihal İslam Yolu”, bir veçhesiyle aşina olabileceğimiz bir ilmihal kitabı, bir veçhesiyle günün/hayatın içinden konuşan dinamik bir ilmihal eseri, bir veçhesiyle bir el kitabı, temel bilgilerin mevcut olduğu bir metin, bir … Okumaya devam et

Türkler Kılıç Oldu, İranlılar Küçüklük Duygusuna Kapıldı
Sâmiha Ayverdi / Tarih-Kültür / İktibaslar

Türkler Kılıç Oldu, İranlılar Küçüklük Duygusuna Kapıldı

Türkler İslâm medeniyeti câmiâsına girmekle, İranlılar gibi küçüklük duygusuna kapılmadılar. Üç bin senelik medeniyetlerinin yükü ve ağırlığı ile berâber İslâm dünyâsına göç ederken, asla intibak zahmeti çekmediler… Halbuki, Müslümanlığı kabulden gayrı çâre olmadığını gören İranlılar, sırtlarındaki ağır ve teşrifatlı târih yükü ile bu yeni medeniyet çevresi içine bir türlü rahatça yerleşememişlerdir. Okumaya devam et