İslam Sanatının Felsefî Arka Planı
Atilla Fikri Ergun / Sanat / Sanat Felsefesi / Yazarlar

İslam Sanatının Felsefî Arka Planı

İslam’da sanat, manevî algıya, yani sezgiye dayanır. Madde, Aşkın/Müteal olanın aşkınlığını ifade etmede ve maneviyatın vurgulanışında sadece bir araçtır. Müslüman sanatkâr devamlı surette Aşkın/Müteal olanla irtibat halindedir ki, bu irtibat kesildiğinde sanatın İslam’la ilişkisi de kesilir ve “sanat” adı altında yapılan şey süflî, boş, anlamsız bir işe dönüşür. Reklamlar Okumaya devam et

İslam Sanatında Kalıcı Değerler
Sanat / Sanat Felsefesi / Titus Burckhardt / İktibaslar

İslam Sanatında Kalıcı Değerler

İslam sanatı temel olarak, Tevhid’den, yani, İlahi Birlik’in tefekküründen ya da vurgusundan çıkar. Tevhidin özü sözcüklere sığmaz; kendisini Kuran’da ani ve kesikli parıltılar olarak gösterir. Görsel imge katına çarpan bu parıltılar billur olarak donarlar, ve giderek İslam sanatının özünü oluşturan da bu biçimlerdir. Okumaya devam et

İslam’ın Estetik Alandaki Hamlesi
Sanat / Sanat Felsefesi / İktibaslar / İsmail R. Faruki

İslam’ın Estetik Alandaki Hamlesi

Tevhid, sanatsal yaratıcılığa karşı olmadığı gibi, güzellikten haz almaya da karşı değildir. Bilakis, güzelliği yüceltir. Burada mutlak güzelliği Allah’ta ve O’nun kitabında görür. Buna göre, görüşüne uygun yeni bir sanat oluşturma eğilimindedir. Allah’tan başka ilah olmadığı inancından yola çıkıldığından, Müslüman sanatçı doğadaki hiçbir şeyin Allah’ı temsil edemeyeceğini bilir… Okumaya devam et