İslam Sanatının Felsefî Arka Planı
Atilla Fikri Ergun / Sanat / Sanat Felsefesi / Yazarlar

İslam Sanatının Felsefî Arka Planı

İslam’da sanat, manevî algıya, yani sezgiye dayanır. Madde, Aşkın/Müteal olanın aşkınlığını ifade etmede ve maneviyatın vurgulanışında sadece bir araçtır. Müslüman sanatkâr devamlı surette Aşkın/Müteal olanla irtibat halindedir ki, bu irtibat kesildiğinde sanatın İslam’la ilişkisi de kesilir ve “sanat” adı altında yapılan şey süflî, boş, anlamsız bir işe dönüşür. Okumaya devam et