İslam Sanatında Kalıcı Değerler
Sanat / Sanat Felsefesi / Titus Burckhardt / İktibaslar

İslam Sanatında Kalıcı Değerler

İslam sanatı temel olarak, Tevhid’den, yani, İlahi Birlik’in tefekküründen ya da vurgusundan çıkar. Tevhidin özü sözcüklere sığmaz; kendisini Kuran’da ani ve kesikli parıltılar olarak gösterir. Görsel imge katına çarpan bu parıltılar billur olarak donarlar, ve giderek İslam sanatının özünü oluşturan da bu biçimlerdir. Reklamlar Okumaya devam et