… kısaca kumarbaz sofistler!
Selman Bayer / Yorum-Analiz / İktibaslar

… kısaca kumarbaz sofistler!

Güncel tartışmalarda öne çıkan yerli Makyavellerimize bakalım. Fukuyama makyajlı koca koca profesörler, zarını derin iktidarlardan yana atan kumarbaz sofistler, mugalatadaki ustalığıyla tebarüz etmiş, Türkçe’den başka dil konuşamayan İsokratesler… Fakat bunların arasında herhalde en tehlikelisi ve mide kaldıranı çadırını ironinin gevşek zemini üzerine kuranlardır. Reklamlar Okumaya devam et