Türkler Kılıç Oldu, İranlılar Küçüklük Duygusuna Kapıldı
Sâmiha Ayverdi / Tarih-Kültür / İktibaslar

Türkler Kılıç Oldu, İranlılar Küçüklük Duygusuna Kapıldı

Türkler İslâm medeniyeti câmiâsına girmekle, İranlılar gibi küçüklük duygusuna kapılmadılar. Üç bin senelik medeniyetlerinin yükü ve ağırlığı ile berâber İslâm dünyâsına göç ederken, asla intibak zahmeti çekmediler… Halbuki, Müslümanlığı kabulden gayrı çâre olmadığını gören İranlılar, sırtlarındaki ağır ve teşrifatlı târih yükü ile bu yeni medeniyet çevresi içine bir türlü rahatça yerleşememişlerdir. Reklamlar Okumaya devam et