“İnsanlığın Yeni ve Son Dini”: Pozitivizm
Felsefe-Düşünce / Roger Garaudy / Yorum-Analiz / İktibaslar

“İnsanlığın Yeni ve Son Dini”: Pozitivizm

Bilimin geçmiş ve ölü bir anlayışı üzerine bina edilen bilimsellik, bir nevi hurafeler şeklini alır. Daha doğrusu, “bilimin” bütün problemleri çözebileceği kaziyesini temel alan totaliter bir entegrizm olur, onun ölçemeyeceği, deneyemeyeceği ve önceden bildiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu güdük pozitivizm, hayatın en büyük boyutlarını ihmal ediyordu: Aşkı, sanatkârane yapıcılığı, imanı. Reklamlar Okumaya devam et