İsrail’in Yıkılması Artık Bir Zaman Meselesi
Murat Bilgin / Yorum-Analiz / İktibaslar

İsrail’in Yıkılması Artık Bir Zaman Meselesi

Müslümanlar, İsrail’in yok olabileceğini, en azından yenilebileceğini, terbiye edilebileceğini hayal dahi edemiyorlar. Oysa tarihte, büyük güçler birçok kez yıkıldı. İşte Firavun’un monarşik mutlakıyetinin tanrı krallığa yükseldiği kritik eşik burasıdır. Bu eşiği Firavun ve bu sihirden beslenen sınıflar biliyorlardı. Reklamlar Okumaya devam et