İslâmî Devletin Şekil ve Vazifeleri
Devlet Tartışması / Din / Muhammed Esed / İktibaslar

İslâmî Devletin Şekil ve Vazifeleri

İslam devleti, kelimenin en geniş manasıyla “bütün vatandaşların geçim yollarını temin”den doğrudan doğruya mes’uldür. Böylece ve yeni bir tabirle İslâm devletinin bir velinimet ve sosyal refah devleti (etat-bientfaiteur) olması gerekiyor ki bu devlette ferdin içtimaî ve iktisadî menfaatleri bütün cemiyetin menfaatine tâbi ve bağlı bulunmaktadır. Reklamlar Okumaya devam et