Bir Marksist’in İslam’da Keşif Turu
Din / Felsefe-Düşünce / Metin Kayaoğlu / İktibaslar

Bir Marksist’in İslam’da Keşif Turu

İslamın, çeşitli akımlara ayrışıp çözülmesine ve onu, bütünlüğü içinde ele almak gerektiğine ilişkin ilk önemli ve tayin edici tepkinin sahibi olarak Gazali’nin varlığı kaydedilir. Gazali, İslamiyeti; felsefe, bilim (teorisi ya da felsefesi) ve politikayı içeren bir bütünsel yapı olarak tasarlamaya elverişli bir konum aldı. Allah’ın bilgisine ve varlığına epistemolojik ve ontolojik düzeyler içinde sınırlar çizilemez ve ona … Okumaya devam et