İslam İlim Geleneğinde Metn-Şerh-Hâşiye-Ta’lîka-Tekmîle
Mâverd / Tarih-Kültür / İktibaslar

İslam İlim Geleneğinde Metn-Şerh-Hâşiye-Ta’lîka-Tekmîle

İslâm medeniyeti bünyesinde üretilip günümüze intikal eden yazma sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunların ancak %10’unun üzerinde çalışma yapılmış olması, bu sahadaki çalışmaların yeterli seviyeye ulaşması için daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Dünyada en çok yazma eser barındıran ülke olmasına rağmen, Türkiye’de şerh-hâşiye geleneği üzerine yapılan çalışmalar, henüz başlangıç seviyesindedir. Okumaya devam et