Kimlik Bu!
Konferans-Sempozyum-Panel-TV Programı Özetleri / İsmet Özel

Kimlik Bu!

Benim kimliğim neyi gösteriyor? Bu adam ve bu adamın mensup olduğu millet, dünyada Allah’ın şanını yüceltmekten daha makbul amel bilmeyen millet… Kimlik bu! Benim kimliğim ne? Benim kimliğim, Allah’ın şanını yüceltme vazifesini, makbul, güzel, iftihar edilir bir vazife olarak sayan bir kimlik. Benim başka bir kimliğim olamaz. Her şeyim bununla alakalı. Okumaya devam et

Müslümanların Bitkisel Hayatı
Felsefe-Düşünce / Yaşam / Yorum-Analiz / İktibaslar / İsmet Özel

Müslümanların Bitkisel Hayatı

Onların açıkça telâffuz etmedikleri ve şimdiye kadar siyasal İslâm kisvesi altında lisan-ı hal ile söyledikleri şu olmuştur: Ot gibi yaşamak müslümanların dünya hayatından tam olarak istifade etmelerine müsait değildir; o halde tercih etmeleri gereken tarz “İt gibi yaşamak” olmalıdır. Ot karakterli hayatı terk edip yerine it karakterli hayatı ikame etmelidir. Okumaya devam et