İstanbul: Erdemli Şehir mi, Cahil Şehir mi?
Felsefe-Düşünce / Hilmi Yavuz / Kentleşme Üzerine / İktibaslar

İstanbul: Erdemli Şehir mi, Cahil Şehir mi?

İstanbul, belki bir medenî şehirdir, ama bir Erdemli şehir olarak Medeniyet şehri midir; – yoksa Farabî’nin dediği gibi, beden sağlığı tutkusu, zenginlik ve şehevî zevklerle arzuların peşinde koşma özgürlüğü, itibar ve gösteriş merakı ile, kısaca gerçekten iyi olan’la değil de, görünüşte iyi olan’la mutluluğu edinebileceğini sanan insanların yaşadığı bir Cahil Şehir mi? Reklamlar Okumaya devam et

Gazalî’nin Bilgi Krizi, Kritik Düşünce ve Diyalektik Aşma
Din / Felsefe-Düşünce / Hilmi Yavuz / İktibaslar

Gazalî’nin Bilgi Krizi, Kritik Düşünce ve Diyalektik Aşma

Gazalî, İslam’ın Hakikat epistemolojisine ilişkin birbirinden farklı kaynaklarını ayrı ayrı irdelemiş; bir başka deyişle İslam’ın entelektüel müktesebatının tümünü temellük ederek [ve her defasında bir öncekini aşarak] zihinsel bir kemâle ulaşmanın yollarını bulmaya çalışmıştır. Okumaya devam et