Kutsama Hastalığı Bağlamında Yorumun Kutsanmasının Yorumu
Felsefe-Düşünce / Güngör Kızılbağ / İktibaslar

Kutsama Hastalığı Bağlamında Yorumun Kutsanmasının Yorumu

Meleklerin Âdem’den endişe duymalarının nedeni, bu yeni varlıkta bulunan yorum kabiliyetinin onu bozabileceğiydi. Melekler durumun kendisine dair yalın bir değerlendirme yaptıkları halde, İblis karşı bir yorum ortaya atmıştır… Yanlış olan İblis’in yorum yapması değildi.  Yanlış olan, kendi yorumunun yanlış olabileceğine dair en küçük bir şüphe duymamasıydı.  Reklamlar Okumaya devam et