Beş Dönemde Endülüs Sanatı
Engin Beksaç - Selçuk Mülayim / Sanat / Tarih-Kültür / Yorum-Analiz / İktibaslar

Beş Dönemde Endülüs Sanatı

Başlangıçta “kaçakların yurdu” sayılan Endülüs, sadece Abbasî ve Fâtımî tasallutundan kurtulmak isteyen siyaset adamlarının değil, aynı zamanda rahat çalışma ortamı arayan ilim adamları ve sanatkârların da sığınağı, hatta ödüllendirildikleri bir cennet haline gelmiştir… Endülüs Sanatını Endülüs’ün sahip olduğu siyasi-kültürel dönemlere göre tasnif ederek 5 dönemde ele almak gerekir… Reklamlar Okumaya devam et