Batı’nın Karşısındaki Büyük Set: Osmanlı Kılıçları!
Ali Şeriati / Tarih-Kültür / Yorum-Analiz / İktibaslar

Batı’nın Karşısındaki Büyük Set: Osmanlı Kılıçları!

Osmanlılara karşı yapılan bütün propagandalar, Batı’nın ve Hıristiyanlığın eski komplekslerinin tezahürü, o ezici kılıçlardan aldıkları yaraların ürünüdür. Ne yazık ki bütün tarihsel, siyasal ve toplumsal yargılarını -hatta kendi dinini, kendisine ait tarihini, gücünü ve kişiliklerini- Batılı yazarlardan, sanatçılardan, bilginlerden ve araştırmacılardan alan bizim aydınımız, kinleri ve yargıları aydın olma adına taklit edip yinelemektedir! Reklamlar Okumaya devam et