İslam’ın Değil Müslümanların Krizi  
Ali Bulaç / Felsefe-Düşünce / Yorum-Analiz / İktibaslar

İslam’ın Değil Müslümanların Krizi  

Müslümanlar, Batı’da 18. yüzyılda formüle edilen Aydınlanmanın sağladığı devasa büyüklükteki ekonomik ve teknolojik “kalkınma”, “servet”, “güç ve iktidar temerküzünü” İslam’da aramaya kalkıştıklarında İslam buna vize vermedi; vermeyince de hem Müslümanların geri kaldığını hem de İslam’ın kriz içine girdiğini iddia ettiler. Gerçekte bu İslam ve İslam düşüncesinin ne sorunuydu ne kriziydi. Reklamlar Okumaya devam et

Hıristiyan Şehri – İslam Şehri
Ali Bulaç / Kentleşme Üzerine / Yorum-Analiz / İktibaslar

Hıristiyan Şehri – İslam Şehri

“Hıristiyan şehri” demek, sadece Hıristiyan değerlerine göre kurulan ve Hıristiyan olmayanlara -Ortaçağda- yaşama hakkı tanımayan, “öteki”nin olmadığı şehir demektir. Bunun derin izleri Batı kentlerinde hala sürmektedir. Modern Batı kentinde göçmenleri, dışarıdan gelenleri ‘entegrasyon’ adı altında asimilasyona zorlamaya matuf politikalar bu tarihsel modelin izlerini taşımaktadır. Okumaya devam et

Geleneksel Şehir Tecrübesi Olarak Mardin
Ali Bulaç / Kentleşme Üzerine / Konferans-Sempozyum-Panel-TV Programı Özetleri / Yorum-Analiz / İktibaslar

Geleneksel Şehir Tecrübesi Olarak Mardin

Modern kent, dört alanda çatışmayı öngörür ve çatışmayı sürdürür. Modern kent, çatışma olduğu müddetçe varlığını sürdürebilir. İkincisi, insanı bireyselleştirerek atomize eder ve ona hükmeder. Çünkü insanı birey durumuna getirmedikçe ona hükmetmesi, onu ehlileştirmesi, onu evcilleştirmesi mümkün değildir. Okumaya devam et