Muhafazakâr (Ilımlı İslamcılık) Kapitalizm!
Adem Çaylak / Yorum-Analiz / İktibaslar

Muhafazakâr (Ilımlı İslamcılık) Kapitalizm!

Batı medeniyetinin zihniyet dünyasıyla önce irade ve ahlak sonra epistemolojik ve ontolojik bakımlardan bir hesaplaşma içine girmedikçe, var olan sistemin dil ve söyleminin “İslamileştirilmesi”, esaretin sadece biçimini değiştirecektir. İslam’da da Protestan ahlakı ve kapitalist ruh var diyenler, dünün “zor”a dayalı hakimiyetinden, bugünün “rıza”ya dayalı hegemonyasına geçmek isteyenlerdir. Reklamlar Okumaya devam et