İbn Sînâ’nın Teleolojisi
Felsefe-Düşünce / Yunus Emre Karabacak / İktibaslar

İbn Sînâ’nın Teleolojisi

İslâm düşüncesinde farklı geleneklere mensup düşünürlerin her birinin kendi sistemlerinde farklı düşüncelere sahip olmakla birlikte, teleolojik düşüncede hemfikir oldukları görülebilmektedir. Nitekim İbn Sînâ sistemi aleyhinde müstakil bir eser yazan Gazzâlî, teleoloji söz konusu olduğunda İbn Sînâ ile aynı görüşleri paylaşacaktır. Okumaya devam et

İslâmî Bir Antropolojiye Doğru
Çeviri Makaleler / Din / S. Muhammed Maruf / Yorum-Analiz / İktibaslar

İslâmî Bir Antropolojiye Doğru

İbn Haldun’un bu bilimi yaratma çabaları, hukuk bilimi ve hukuk usûlü dersleri verdiği döneme rastlar. Hukuk bilimi ve hukuk usûlü çalışmalarının sağlamış olduğu geleneksel aydınlanmanın yanında, İbn Haldun’la birlikte başlayan şeriat ya da İslâm hukukunun uygulamasındaki farklılaşmalar, günümüzde “insanların sınıflandırılması (human variation)” adını verdiğimiz çalışmaların ortaya çıkmasında etkili rol oynamıştır. Okumaya devam et

İslam İlim Geleneğinde Metn-Şerh-Hâşiye-Ta’lîka-Tekmîle
Mâverd / Tarih-Kültür / İktibaslar

İslam İlim Geleneğinde Metn-Şerh-Hâşiye-Ta’lîka-Tekmîle

İslâm medeniyeti bünyesinde üretilip günümüze intikal eden yazma sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunların ancak %10’unun üzerinde çalışma yapılmış olması, bu sahadaki çalışmaların yeterli seviyeye ulaşması için daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Dünyada en çok yazma eser barındıran ülke olmasına rağmen, Türkiye’de şerh-hâşiye geleneği üzerine yapılan çalışmalar, henüz başlangıç seviyesindedir. Okumaya devam et

Tartışma Programları Dine ve İlme Hizmet Eder mi?
Din / Medya / Yetkin İlker Jandar / İktibaslar

Tartışma Programları Dine ve İlme Hizmet Eder mi?

Günümüzün popüler kültür anlayışı, siyaset ve edebiyatın yanı sıra, hatta onlardan daha da fazla, dini ilimlere ait meseleleri popüler tartışma mevzularına dönüştürme konusunda heveslidir. Bu heves hakikate ulaşma, doğruyu bulma arzusundan ziyade, ilgi çekme ve gündem oluşturma gibi amillere dayanır. Okumaya devam et