Entelektüel Bir Haslet Olarak Farkındalık
Açık Görüş / Yorum-Analiz / Yusuf Bilal Aydeniz

Entelektüel Bir Haslet Olarak Farkındalık

Sormamız gereken soru şudur: Batı’nın terazisi ne kadar güvenilir, ne kadar hassas? Ve gerçekten bu terazi, gerek tarihten aldığı otantik ilhamla, gerek kültürel/politik birikimiyle, gerekse çağa sunduğu insanî değerler envanteri bakımından İslâm’ı bihakkın tartmak için gerekli teçhizatı hâiz mi? Yoksa şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin mi söylüyor? Okumaya devam et