Başyücelik Devleti – Yeni Dünya Düzeni
Açık Görüş / Devlet Tartışması / Din / Felsefe-Düşünce / Salih Mirzabeyoğlu / Yorum-Analiz

Başyücelik Devleti – Yeni Dünya Düzeni

İslâm’da devlet, Hakk’ın fertlere biçtiği hakları dağıtmak bakımından kölelerin en zayıfı, yine Hakk’ın fert üzerindeki hakkını toplamak bakımından da ağaların en kuvvetlisidir. İslâm’da, idare şekli yok, idare ruhu vardır; ve ulvî ve münezzeh İslâmiyet’in, saltanat, cumhuriyet vesaire gibi, toprak seviyesinde kalan basit ve iptidaî şekil ve kadro tercihlerine karşı herhangi bir alâkası mevcut değildir. Reklamlar Okumaya devam et