Geçmişe Söv(me)mek
Açık Görüş / Felsefe-Düşünce / Hârûn Görmüş

Geçmişe Söv(me)mek

Kur’ân’ın üçte biri, hattâ daha fazlası peygamberlerin hayatlarını ve kıssalarını içeriyor ve bilindiği gibi kıssalar yüzde yüz geçmişle ilgilidir. O hâlde geçmişle bağı koparmak ya da gevşetmek, kıssalarla, dolayısıyla Kur’ân’ın büyük kısmı ile bağını koparmak ya da gevşetmek anlamına geliyor. Kur’ân okumak, bir nevî geçmişi okumak anlamına da gelir çünkü. Reklamlar Okumaya devam et

Sermâyeden Yıkılmak
Açık Görüş / Din / Hârûn Görmüş

Sermâyeden Yıkılmak

İslâm, kurduğu kardeşliği, infâk kurumu ile sağlamıştır. İslâm “köleleri özgürlüğe kavuşturma dîni”dir, zor olan budur. Bu, ibâdet olarak namaz ve oruçtan bile daha üstün tutulan bir şeydir. Çünkü namazın, orucun, haccın, kurbanın bir “gereği” vardır ki, ibâdet olan, işin bu “gereği” olan taraftır. Diğer taraf işin kabuğudur ve işin gereği yapılmadığında bunlar ibâdet değil, nüsûk … Okumaya devam et

Şeytanî Kıyaslamalar
Açık Görüş / Din / Hârûn Görmüş / Yaşam

Şeytanî Kıyaslamalar

Kapitâlist/liberâl/emperyâl ideolojilerin aşırı şekilde farklılaştırdıkları insanlar kıyas yapmadan bir şey düşünemez ve yapamaz hâle geldiler. Fakat çok ilginçtir ki, kıyas yapmayan kimse neredeyse yoktur ve kendisi kıyas yapılan kişiyken ve kıyaslanan konumunda bulunuyorken, o kişi de kıyas yapabilmektedir. Bunun başlıca nedeni ise şükürsüzlüktür. Çözümü ise, “yukarıya bakarak” değil, “aşağıya bakarak” kıyaslama yapmaktır. Okumaya devam et

Din’de Zorlama Var mı?
Açık Görüş / Din / Hârûn Görmüş

Din’de Zorlama Var mı?

İslâm dîninin Uzakdoğu “ahlâk dinleri” ile ya da Hristiyanlığın “ne yapsan serbest” düşüncesiyle ve modern liberâl ideolojilerle uyumlu bir anlamı varmış gibi yansıtılıyor. Hâlbuki âyet, “dinde bir iğrençlik, çirkinlik yoktur, çünkü hak ile bâtıl, doğruluk ile sapıklık birbirinden ayrılmıştır” anlamındadır. Bu anlam; “bu din liberâl bir dindir, istediğin gibi yaşa, ne desen öyledir, ne yapsan … Okumaya devam et