Laik-Demokratik Sisteme Razı Olmayız!
Açık Görüş / Din / Erhan Koç / Güncel Siyaset / Siyaset

Laik-Demokratik Sisteme Razı Olmayız!

Demokrasi, Allah’ın dinine muhalif bir sistemdir. Bazı İslamî kesimler ise demokrasiyi bilinçli ya da bilinçsiz şirin gösterme gayretine girip, onun İslam’a muhalif olmadığını, bilakis İslam’daki şûra ve icmâ ile örtüştüğünü söylemek suretiyle bid’at, dalalet ve hezeyan denizinde boğulmuşlardır. Reklamlar Okumaya devam et