Mevlüt Hönül / Yazarlar / Yorum-Analiz

Seküler Cemaat-Tarikatlar ve Modern Kölelik

seküler-cemaat-tarikatlarİnsanlara abdesti-namazı bozan fıkhî bilgileri en gür seda ile aktaranlar, siyasî, içtimaî ve ekonomik hususlarda insanların hakkını-hukukunu ipotek altına almaya yönelik bir itaat kültürü oluşturdular. Hoca efendiler, müntesiplerini modern dünya köleliğine yönelterek, aklı ve iradeyi yok ettiler, hürriyeti ortadan kaldırdılar.

mevlüt-hönül-köşe-2Modern dünyada sekülerize olan cemaat-tarikat yapıları kalplerin ve iradenin köleleştirildiği, insan hürriyetinin yok edildiği kölelik kurumlarına dönüştü. Dinî inançların içi boşaltıldı, manevî duygular maddî menfaat elde etmenin aracı haline getirildi.

İnsanlara abdesti-namazı bozan fıkhî bilgileri en gür seda ile aktaranlar, siyasî, içtimaî ve ekonomik hususlarda insanların hakkını-hukukunu ipotek altına almaya yönelik bir itaat kültürü oluşturdular. Hoca efendiler, müntesiplerini modern dünya köleliğine yönelterek, aklı ve iradeyi yok ettiler, hürriyeti ortadan kaldırdılar.

Bunun yanı sıra bankalara, siyasî partilere, toprak ağalarına, birtakım düşünce ekollerine, makam-mevki ve kitle iletişim araçlarına köle olan insanların sayısı da bir hayli fazladır.

Akıl-Vahiy ilişkisini doğru kurarak hareket etmediğimiz sürece, kandırıldığımızı, aldatıldığımızı söylemek suretiyle kendimizi avutmaya çalışmamız modern köleliğin farkında olmadığımızın beyanıdır aslında.

İnsanları saç-sakal, kılık-kıyafet, yani şekil-şemail üzerinden değerlendirmeyi “dinî” bir yaklaşım olarak telakki edenler, sosyal hayatta var olan her türlü dengesizlik, ekonomik ve hukukî  adaletsizlik karşısında kayıtsız kalarak kendi benliklerinin köleleri haline geliyorlar. Kapitalizm ve emperyalizmin köleleri,  insanların ihtirasları üzerinden kâr etme yollarını en iyi şekilde uygulayarak aynı zamanda ruhî yıkımı da tetikliyorlar.

İşverenler işçilerinin haklarını gasp ederken, anne ve babalar bozuk düzenin “ahlak” ve “eğitim” sistemi içerisinde yetiştirdikleri çocuklarını öncelikli olarak geliri yüksek kazanç alanlarına yönlendiriyorlar. Aileler çocuklarını gelecekte işçi olmamaları amacıyla kapitalist çarkın acımasız dişlileri arasına girmeye sevk ediyorlar.

Neredeyse hiç kimse asıl eğitimin işçilere veya düşük gelirli insanlara daha iyi bir hayat standardı sağlayacak bir sistem kurmak için gerekli ahlakî ilkelerin yeni nesillere öğretilmesi olduğunu düşünmemektedir. Çocuklarını gelecekte servet ve makam-mevki sahibi olabilmeleri için düzenin acımasız çarkına sokmaya çalışanlar, aynı çocuklardan adalet, fazilet ve merhamet bekliyorlar.

Modern kölelik, insanların borçlarına karşılık kötü şartlar içerisinde düşük ücretle ve keyfi uygulamalar doğrultusunda çalışmaları şeklinde kendini göstermektedir. Modern kölelik, mülkiyete dayalı kölelik, borç esareti, sözleşmeli kölelik, devlet köleliği, esaret ve dinî kölelik olarak tezahür etmektedir.

Mülkiyete dayalı kölelik, bir insanın mülkiyet sayesinde başka bir insanı boyunduruk altına almasıdır.

Borca dayalı kölelik, tefeci bezirgânların, eğitim, sağlık, evlilik veya başka temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan emekçileri faizli kredi sistemi içerisinde sömürmeleridir.

Sözleşmeli kölelik, işçinin hiçbir hakkı olmayacak şekilde kendine dayatılan sözleşme metninin altında imza atmasıdır.

Devlet köleliği, insanların emek ve becerilerinin dikkate alındığı devlet yapısı yerine eş-dost, akraba ilişkilerini, siyasî eğilimlerin ve cemaat-tarikat mensubiyetinin esas alındığı devlet yapısının ikame edilmesi yoluyla ortaya çıkmaktadır.

Esaret, özellikle çocukların ve ailelerinin toprak sahibi insanların hizmetinde çalışmaları ve dış dünyadan soyutlanmalarıdır.

Dinî esaret ise kölelik kavramının zirve yaptığı noktadır. Daha çok cemaat-tarikat ve örgüt mensubiyeti çerçevesinde vuku bulmakta, Zümer Suresi’nin 3. Ayetinde geçen “Bizi Allah’a yakınlaştırsınlar” mantığına dayanmaktadır. Dinî yönelişin muharref şeriat anlayışı çerçevesinde şekillendirilmesi, insanların şirk bataklığına saplanmalarına sebep olmaktadır.

Bugün IŞİD, Boko Haram ve benzeri örgütlerin, ülkemizde var olan cemaat-tarikat yapılanmalarının ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemizi emperyalizm namına esir almaya kalkışan FETÖ’nün beslendiği kaynaklar ve sahip oldukları mantık temelde aynıdır.

Mevcut cemaat-tarikat yapılanmaları, sözü edilen diğer örgütler gibi hareket etmeseler de gücü ellerine geçirdikleri andan itibaren -beslendikleri kaynaklar itibariyle- onlardan çok farklı hareket etmeyeceklerdir. Yıllarca “dinler arası diyalog” safsatası ile hümanist bir görünüm sergileyen FETÖ’nün eline geçen ilk fırsatta neler yaptığı ortadadır.

Darbe girişiminden önce FETÖ içerisinde faaliyet yürüten kişilerin gözlerini kırpmadan insan öldürebileceklerini söylediğimizde bizi müfterilikle suçlayanlar, Cemaat’çilerin bu tür insanlar olmadığını söylemekte idiler.

Bu vesile ile mevcut cemaat-tarikat yapılanmalarında da üç aşağı beş yukarı aynı zihniyetin hâkim olduğunu, söz konusu yapılanmaların ellerine geçecek ilk fırsatta aynı şekilde davranacaklarını şimdiden kesin kanaat olarak beyan ediyorum.

Mevlüt Hönülakilvefikir.org

Reklamlar

One thought on “Seküler Cemaat-Tarikatlar ve Modern Kölelik

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s