Atilla Fikri Ergun / Din / Felsefe-Düşünce / Siyaset / Yazarlar

Günlerin Tedâvülü ya da Her Muktedirin Akıbeti – Bâkî Olan Kim?

atilla-fikriergun-köşeHakikat; mânâ âlemi vîrâneye dönmüş olan kimse, mülk-i dünyaya sahip olsa da kâr etmez, maddî âlem fânî, suretler yok olucu, cesetler çürüyücüdür; ruh ise ölmez. Mülk-i dünya -eğer becerilebilirse- adalet için lazımdır, tapınmak için lazım değildir.

Tefekkür eden herkes hükemâdan değildir, ancak tefekkür eden herkesin hikmetten bir payı vardır. Her hal ve şartta olan bitene hikmet nazarıyla bakmaya ve ibret almaya çalışmak icap eder.

Vakıa; iktidar-perestlik, güce tapınmak, sonsuzluk vehmine kapılmak ve benzeri haller yahut tutum ve davranışlar, insanlık tarihinde nice felaketlere yol açmıştır.

Hakikat; mânâ âlemi vîrâneye dönmüş olan kimse, mülk-i dünyaya sahip olsa da kâr etmez, maddî âlem fânî, suretler yok olucu, cesetler çürüyücüdür; ruh ise ölmez. Mülk-i dünya -eğer becerilebilirse- adalet için lazımdır, tapınmak için lazım değildir.

Hakikat; ebedî bir mülk, ebedî bir iktidar, ebedî bir saltanat, ebedî bir siyasî üstünlük yoktur. Allah’ın kanunudur bu. Tarih bir yana sadece tabiata bakan biri dahi bu hakikati rahatlıkla idrak edebilir; gece ile gündüz birbirinin ardı sıra gelir, ilkbahar yaz, sonbahar kış birbirini kovalar.

Bu bağlamda;

Kur’ân-ı Hakîm’de gelir: “Biz, o günleri insanlar arasında tedâvül ettiririz” (Âl-i İmran: 140). Yine Kur’ân-ı Hakîm’de beyan edildiği üzere Allah, insanların bazısını bazısının eliyle defeder (Bakara: 251, Hacc: 40).

Bugün def edilenler, dün iktidara ortak idiler ki, neler yaptıkları, ülkenin, milletin, ümmetin en kritik anlarında hangi yanlış tutum ve davranışları sergiledikleri, nasıl aleyhte hareket ettikleri herkesin malumu.

Yalnız; bu bir döngüdür, kıyamete dek sürüp gider, güç sürekli el değiştirir, hiç kimsenin elinde ilelebet kalmaz. Nitekim Nebevî Hikmet, bize, her zevâlin bir kemâli olduğu gibi, her kemâlin de bir zevâli olduğunu öğretmiştir.

Yani; bugün üstte olanı -veya bugün üstte olanın siyasî taraftarlarını veya siyasî mirasçılarını- da, onların yerine gelecek olanları da, onlardan sonrakileri de, daha sonrakileri de… (ilânihâye) şu veya bu şekilde aynı akıbet beklemektedir. Allah’tan başka ilah, Allah’tan başka güç-kuvvet sahibi, Allah’tan başka galip yoktur çünkü! Huve’l-Bâkî!

Dikkat edin; muhafazakâr-İslamcı, zulümden, zâlimlerden, fısktan, fâsıklardan, münâfıklardan, tuğyandan, tağutlardan ve onların akıbetlerinden söz eden ayetlerle karşılaştığında hiç kendi üzerine alınmaz. Söz konusu ayetler net tanım-tarifler içerir oysa. Mü’min, söz konusu ayetlerle karşılaştığında hemen muhasebe ve murakabeye koyulur, nefsini hesaba çekmek de ibadetin/kulluğun bir parçasıdır zira. Hz. Peygamber’in rahle-i tedrisatından geçen ashâb, her daim böyle yapmıştır.

Aynı şekilde Bahçe Ashâbı’nın, Kârûn’un, Sâmiri’nin, Firavun ve Nemrut’un kıssaları da muhafazakâr-İslamcı’nın nefsini alakadar etmez, bütün bunlar tamamen “karşı taraf” ile alakalıdır. O ayetler senin, benim için, muhafazakâr-İslamcı, cemaatçi, partici, idareci-yönetici, iş adamı, esnaf, medyacı vs. için inmediyse kimin için indi peki?

Şimdi, umûmî çerçevede meseleye ilişkin söyleyeceklerimiz şunlardır:

Ârif-i billâh olun!

Bekâ, Hâlik’a mahsus bir sıfattır, mahlûka değil. Mezar taşlarında ‘Huve’l-Bâkî’ yazar.

Ârif-i billâh olun!

Gayesi rızâ-i ilâhî olmayan muktedirin Hâlik’a teslimiyeti yoktur, korkuyla yaşar, bir tür ruh hastasıdır, zulümden beslenir, şirret ve mütecavizdir. Onun karşısında hiç kimsenin konuşma, itiraz etme hakkı yoktur, sopa, açlığa mahkûm etme, gasp, zindan ve gerekli görülen hallerde katl onun kişisel iktidarını korumak için başvurduğu basit araç ve yöntemlerdir.

Ârif-i billâh olun!

Toprağın altında nice muktedir yatar, yeryüzü nice devlet, imparatorluk, medeniyet kalıntısı barındırır. Sezar ölmüş, Roma yıkılmıştır, Sultan Süleyman’a yâr olmamıştır dünya. Batı’nın kralları, Doğu’nun sultanları, hepsi göçmüştür bu âlemden; aptallar ders almamıştır sadece.

Ârif-i billâh olun!

Kendini mülkün büyüsüne kaptırmış nice Firavun mizaçlı muktedir vardır ki, oturduğu iki paralık iktidar koltuğunu kaybetme korkusuyla geceleri rahat uyuyamaz, huzur haramdır ona, zira veremeyeceği nice hesaplar vardır.

Ârif-i billâh olun!

Sona yaklaştıkça korkuyla birlikte zulüm de artar, ilim, irfan, hikmet, ahlak, takva, adalet, fazilet gibi en yüce mefhumlardan nasiplerini almamış olanlar için böyledir. Yardakçılar, yalakalar da daha şiddetli alkış tutarlar. Lakin kaçınılmaz olanın önüne geçebilecek bir kudret kuvvet sahibi yoktur bu âlemde.

Ârif-i billâh olun!

Zulmün “haklı”, “makul”, “meşru” olanı yoktur ve dahi zulmünü kitabına uyduranda Allah korkusu yoktur!

Ârif-i billâh olun!

İşlediği cürümlerin dile getirilmesinden hoşlanmayan, etrafında onu uyaracak, nasihat edecek, yeri geldiğinde eleştirip karşı çıkaracak hiç kimseyi bırakmayan muktedir, kendisine devamlı surette dalkavukluk yapılmasını arzu eder. O, rab ve ilah yerine konulmak isteyen bir mahlûktur. Ona dalkavukluk yapanlar ise sahte kimlik ve kişilik sahipleridir, hayatları para-pul ve makam-mevki arasına sıkışmış madde inanlılarıdır.

Ârif- billâh olun!

En acınası kimseler, kemik peşinde koşup, muktedire âşık olan, alkış tutan, salât eden kul-köle takımıdır, dünyanın kulu-kölesidir onlar, önlerine atılan kemik nispetinde vardır ya da yokturlar.

Ârif-i billâh olun!

Muktediri lâ yüs’el kabul edenlerin geldikleri nokta canlı puta tapıcılıktır. Neticede muktedirin de insan olduğunu unutma halleri söz konusu olduğunda veya muktediri aşırı yüceltme, onu hatasız, günahsız, tastamam kabul etme eğilimi baş gösterdiğinde hatırlanması gereken üç şey, herkes gibi muktedirin de hacet gidermek için tuvalete gittiği, dinlenmek için uyuduğu ve insan fıtratının icabı olarak cinsî münasebette bulunduğudur. Ezcümle muktedir de insandır, hatadan, günahtan, zulmetmekten, cürüm işlemekten beri değildir.

Ârif-i billâh olun!

“Allah indinde yeryüzünde debelenenlerin en şerlisi, akletmeyen sağır ve dilsizlerdir” (Enfâl: 22)

Atilla Fikri Ergunakilvefikir.org

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s