Kimlik Bu!
Konferans-Sempozyum-Panel-TV Programı Özetleri / İsmet Özel

Kimlik Bu!

Benim kimliğim neyi gösteriyor? Bu adam ve bu adamın mensup olduğu millet, dünyada Allah’ın şanını yüceltmekten daha makbul amel bilmeyen millet… Kimlik bu! Benim kimliğim ne? Benim kimliğim, Allah’ın şanını yüceltme vazifesini, makbul, güzel, iftihar edilir bir vazife olarak sayan bir kimlik. Benim başka bir kimliğim olamaz. Her şeyim bununla alakalı. Reklamlar Okumaya devam et

Türkler Kılıç Oldu, İranlılar Küçüklük Duygusuna Kapıldı
Sâmiha Ayverdi / Tarih-Kültür / İktibaslar

Türkler Kılıç Oldu, İranlılar Küçüklük Duygusuna Kapıldı

Türkler İslâm medeniyeti câmiâsına girmekle, İranlılar gibi küçüklük duygusuna kapılmadılar. Üç bin senelik medeniyetlerinin yükü ve ağırlığı ile berâber İslâm dünyâsına göç ederken, asla intibak zahmeti çekmediler… Halbuki, Müslümanlığı kabulden gayrı çâre olmadığını gören İranlılar, sırtlarındaki ağır ve teşrifatlı târih yükü ile bu yeni medeniyet çevresi içine bir türlü rahatça yerleşememişlerdir. Okumaya devam et

İthal İslamcılık – Menâr, Mevdudi, Seyyid Kutup
Atilla Fikri Ergun / Yazarlar / Yorum-Analiz

İthal İslamcılık – Menâr, Mevdudi, Seyyid Kutup

İthal İslamcılık bedeviliği “İslam” olarak takdim etti, irfana saldırdı, geleneğin yerine sonradan türediliği ikame etti, tarih ve kültürle ters düştü, vatansızlığı marifet bildi, aynı zamanda çaldı çırptı, milleti soydu, yalanı, riyayı, adam kayırmayı, sonradan görmeliği meşrulaştırdı, hulâsa bir barbarlık ideolojisi olarak tebarüz etti. Okumaya devam et

İmam Kimdir? – Osmanlı’da İmamların Konumu
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar

İmam Kimdir? – Osmanlı’da İmamların Konumu

Özellikle Osmanlı toplumunda, en açık ifadeyle imam, mahallenin hamisiydi. Mahalleyi idare eden kişiydi… Mahalle veya köy caminin imamı aynı zamanda burada yaşayanların -resmi olmayan- yöneticisiydi. İmam, Kadı Efendi’nin en önemli yardımcısı durumundaydı. İmam efendiler devlet ile halk arasında bağı sağlayan kimselerdi. Devlet halkı, halk da devleti imam aracılığı ile bilirdi. Okumaya devam et

Hanefi Mezhebi (5) – Kuruluşu ve Yayılması
Ali Tarık Parlakışık / Din / Yazarlar

Hanefi Mezhebi (5) – Kuruluşu ve Yayılması

Ebu Hanife, ilim, ticaret, hacc gibi farklı sebeplerle farklı şehirlere seyahatler yapmıştır, ancak ikamet ettiği, meskun bulunduğu esas muhit Kufe idi ve Kufe de ilmin nevileri ve olgunluk buudundan yüksek ve farklı alanlarda fikir üretmeye müsait bir ortam idi. İçtimai imkânlar ve fikri düzlemde etki gücüne malik içtimai olgu ve vakalar, iktisadi imkân ve şartlar, … Okumaya devam et