Tahrif Hareketleri – Önü Kapanan Islah ve Tecdid Faaliyeti
Atilla Fikri Ergun / Din / Yazarlar / Yorum-Analiz

Tahrif Hareketleri – Önü Kapanan Islah ve Tecdid Faaliyeti

Gelinen noktada dinî rölativizm tehlikesi baş göstermiş bulunmaktadır. İman esaslarından ibadetlere ilişkin kesinlik ifade eden hükümlere kadar hemen her alanda kişiden kişiye değişebilen bir “din” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışmak, hakikatte dine yapılmış bir saldırıdır ve başarılı olması halinde sonuçları yıkıcı olacaktır. Okumaya devam et