Tarık Zafer Tunaya, Türklerde ve İslam’da Devlet ya da Sol’un Samimiyetsizliği
Kemal Ramazan Haykıran / Yazarlar / Yorum-Analiz

Tarık Zafer Tunaya, Türklerde ve İslam’da Devlet ya da Sol’un Samimiyetsizliği

Sol’un, ideolojik eğilimin fena halde esiri durumunda olduğu, sadece sahiplendiği değerli hukukçu Tarık Zafer Tunaya’yı değil aynı zamanda koca bir birikimi ve tarihi de günlük kısır ideolojik algılara ve bu algıların devamını sağlayan beyin konforuna kurban ettiği açıkça görülmektedir. Okumaya devam et

Modern “Aklın” Modern Uydurması: İslam’da Sınıf Mücadelesi
Atilla Fikri Ergun / Din / Yazarlar / Yorum-Analiz

Modern “Aklın” Modern Uydurması: İslam’da Sınıf Mücadelesi

Fikrî ve amelî planda Batı’dan kopamayanlar “İslam’da sınıf mücadelesi” gibi birtakım sloganlar ortaya atarak vakit kaybına sebep oluyorlar. Fabrikada çalışan, sağdan soldan az biraz bir şeyler okuyup duymuş “devrimci” Müslüman da üretim araçlarını ele geçirmenin hayalini kuruyor, “Yerin dibine batsın bu makine, sanayi, fabrika” diyeceğine. Okumaya devam et

Dil, Dilin İnkârı ve Din Dilinin Hayata Aktarılması
Felsefe-Düşünce / Mevlüt Hönül / Yazarlar

Dil, Dilin İnkârı ve Din Dilinin Hayata Aktarılması

İnsan denen varlık, duygularını, düşüncelerini dilde sözcüklere dönüştürerek diğer yaratıklardan ayrılır. Dolayısıyla insanoğlu dil yeteneğine sahip olmakla eşref-i mahlûkat olma hedefine doğru yol almaktadır. Hedefe varma hususunda yüklendiği misyon kendisiyle birlikte bütün kâinatı da kapsamaktadır. Okumaya devam et

Moğol İstilası ve Mezhep Kavgaları
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar

Moğol İstilası ve Mezhep Kavgaları

Moğollar planlarını çoktan yapmışlardı. Güzellikle teslim olmayan Abbasi halifeliğine karşı uzun zamandır iktidara gelme fırsatı kollayan Şiileri destekleyeceklerdi… Şiiler, Moğolları gaip imamın ortaya çıkmasını sağlayacak olan “Ben-u Kantura” kuşu olarak algılarken, Sünniler ise onları “Yecüc-Mecüc” olarak algılıyorlardı. Okumaya devam et