Atilla Fikri Ergun / Uluslararası Siyaset / Yazarlar / Yorum-Analiz

Küresel Terör – Küreselleşmenin Enstrümanı Olarak Terörizm

atilla-fikriergun-köşeBüyük devletlerin “terörizmle mücadele” propagandası son derece basit, aynı zamanda büyük bir yalandan ibarettir. “Terörizmle mücadele” konsepti, çıkar bölgelerinin kontrol altına alınması, küresel kapitalizmin güçlenmesi, buna bağlı olarak emperyal genişlemenin kimsenin itiraz edemeyeceği “meşru” gerekçelerle daha farklı bir tarzda gerçekleşmesi için geliştirilmiştir.

Küreselleşmenin en önemli enstrümanlarından biri de terörizm; hem maliyeti ucuz hem de son derece etkili. Terörizm sayesinde açıktan açığa düşman edinmeye, cepheye ordu sürmeye, çetin millî direnişlerle karşılaşmaya, insan kaynaklarını tüketmeye (personel kaybına), bunların da ötesinde ekonomiyi topyekûn savaş gibi ağır bir yükün altına sokmaya gerek yok. Uzman askerî birimler ve istihbarat servisleri marifetiyle çıkar bölgelerinde taşeron örgütler ya da bir diğer ifadeyle terör grupları oluşturup teçhiz etmek suretiyle işleri idare etmek, bu sayede varlığıyla engel teşkil eden yahut fiilen sorun çıkaran ülkeleri istikrarsızlaştırmak, zayıflatmak, teslim almak, bölmek -haritaları değiştirmek, kukla devletler kurmak-, hükümetleri devirmek veya çıkar bölgeleri üzerinde kontrol sağlamak daha “akıllıca”.

Dünyanın dört bir yanına dağılmış hücrelere sahip terör örgütlerinin yanı sıra görünürde yerel-bölgesel kimliğe sahip müstakil görünen terör örgütleri de küresel terör ağının birer parçasıdır. Herhangi bir terör örgütünün kime ya da nereye hizmet ettiğini anlayabilmek için eylemlerinin kime fayda sağladığına veya kimin çıkarlarına zarar verdiğine bakmak yeterli olacaktır.

Geçişken sınırlar, her şeyin ve herkesin aynı anda her yerde olabildiği mekânsız/seyyar toplum, gelişmiş teknoloji ve internet ağı (iletişim, örgütlenme, finans akışı, propaganda imkânları bağlamında), küresel terörün yapılan(dırıl)masını mümkün kılan başat unsurlar. Yapılacak en önemli iş, sosyal bilimleri kullanmak suretiyle dinî, tarihî, kültürel, etnik, politik-ideolojik planda problem yaratmaya müsait noktaların tespit edilmesi ve yaratılan yahut bazı durumlarda kendiliğinden ortaya çıkan problem(ler)in devamlı surette üzerine gidilerek büyütülmesidir; bazen eski yaralar kaşınır, bazen de yeni yaralar açılır ve büyütülür.

Küresel terörizm sayesinde büyük devletlerin silah sanayileri tıpkı konvansiyonel savaşlarda olduğu gibi son sürat çalışmakta, silah pazarı canlılığını, hareketliliğini korumakta, bir yandan örgütler için silah imal ve temin edilirken, öte yandan çatışma bölgelerinde yer alan veya tehdit ve saldırı altında bulunan devletlerin savunma harcamaları artmakta, böylece küresel kapitalizme “kan” pompalanmaktadır. Ayrıca terör örgütleri vasıtasıyla uyuşturucu trafiği sevk ve idare edilmekte, fuhuş sektörüne küresel çapta “iş gücü” sağlanmakta ve bu “iş gücü”nün sevkiyatı yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra küresel terörizm, gerekli görülen hallerde ülkelerin işgaline zemin hazırlamakta, sistemin çıkarlarını tehdit eden inançların -mensuplarının terörize edilmesi yoluyla- dünya genelinde şeytanlaştırılmasını ve ortak düşman haline getirilmesini sağlamakta, böylece -İslam ve Müslümanlar örneğinde görüldüğü gibi- sistemi ayakta tutacak ortak düşman ihtiyacını gidermektedir.

Büyük devletler gerekli gördükleri durumlarda terör örgütlerini manipüle ederek kendilerine saldırtmakta veya kendi istihbarat servisleri eliyle kendi kendilerine terör saldırıları düzenlemek suretiyle küresel çapta algı operasyonları yapmakta, dünya kamuoyunu manipüle etmekte, böylece gerçekleştirmeyi planladıkları işgaller için meşruiyet zemini oluşturmaktadırlar.

Küresel terör, büyük devletler, küresel baskı ve çıkar grupları ve bu grupların kontrolündeki çok-uluslu -kozmopolit- şirketler tarafından finanse edilmektedir. Sınır ötesinden yönelen tehditlerle veya şehirlerin orta yerinde eşzamanlı patlayan bombalarla, siyasî, iktisadî ve askerî eylemleri standartların dışına taşan, dolayısıyla sorun yaratan ülkelerin hükümetlerine mesaj verilmekte, bu yolla hedef alınan milletin azmi kırılmaya çalışılmakta, gerekli görülen hallerde ise, gerçekleştirilen provokatif terör eylemleriyle iç savaşlara ve askerî darbelere zemin hazırlanmaktadır.

Küresel teröre eklemlenen, bir diğer ifadeyle onun parçası haline gelen dinî, etnik, politik-ideolojik gruplar ise tabanda -sistemin kullanılıp atılmaya hazır küçük bir parçası olduklarından habersiz bir halde- “onurlu bir direniş” gerçekleştirdiklerini, “özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi” veya “devrimci halk savaşı” verdiklerini yahut “Allah yolunda cihad” ettiklerini zannetmektedirler. Küresel medya onları devamlı surette gündemde tutmakta, duruma göre “mazlum”, “mağdur” veya “haksızlığa uğradıkları için öfkeli” kimseler olarak lanse etmekte, kimi zaman ise “uygarlık için tehdit oluşturan, dolayısıyla yok edilmesi gereken teröristler”, “barbarlar”, “şeytanî oluşumlar” şeklinde tanıtmaktadır. Neticede -her hâlükârda- propaganda dili sistemi kuran iradenin çıkarları doğrultusunda şekillenmektedir.

Büyük devletlerin “terörizmle mücadele” propagandası son derece basit, aynı zamanda büyük bir yalandan ibarettir. “Terörizmle mücadele” konsepti, çıkar bölgelerinin (jeo-politik ve jeo-stratejik açıdan önem arz eden bölgelerin, enerji havzalarının ve enerji geçiş koridorlarının vs.) kontrol altına alınması, küresel kapitalizmin güçlenmesi, buna bağlı olarak emperyal genişlemenin kimsenin itiraz edemeyeceği “meşru” gerekçelerle daha farklı bir tarzda gerçekleşmesi için geliştirilmiştir.

Sistem -sağladığı imkân ve avantajlar itibariyle- küresel terör konseptini korumaya ve belli bir ölçüde güçlendirmeye devam edecektir. Önümüzdeki birkaç on yılda küresel terör ağı daha da genişleyecek, muhtemelen mevcut örgütlerden bir kısmı duruma göre tasfiye edilirken onların yerini yeni ve daha gelişmiş örgütler alacak, yanı sıra farklı çıkar bölgelerinde yeni örgütler ortaya çıkacaktır.

Atilla Fikri Ergunakilvefikir.org

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s