Atilla Fikri Ergun / Medya / Yazarlar / Yorum-Analiz

Küresel Medya – Medya Kimin Hizmetinde?

atilla-fikriergun-köşeKüresel medya, herhangi bir mesele hakkında bütün dünyada sistemin çıkarına uygun olan algının yerleşmesi için çalışmakta, ileri manipülasyon teknikleri kullanmakta, geniş çaplı algı operasyonları gerçekleştirmekte, yeri geldiğinde sosyal, dinî, etnik ve siyasî grupları provoke etmektedir. 

Küresel hegemonya dünya çapında sağlam, güçlü, etkili bir medya ağı oluşturdu. Tüm dünyayı saran bu medya ağı, Türkiye’de de en ileri düzeyde etkili. Türkiye’de medya, küresel baskı ve çıkar gruplarının hizmetindedir; küresel medya ağının bir parçası olarak bir nevi acente olarak iş görmekte veya taşeronluk vazifesi yapmaktadır. Homoseksüellik ve sair cinsel sapkınlıkların, feminizm gibi çarpık düşüncelerin, aile yapısını temelden sarsan gayri meşru ilişki türlerinin, yanı sıra dinden siyasete kadar hemen her alanda ayrılıkçı uç fikirlerin medya tarafından “çeşitlilik”, “farklılık”, “çok seslilik” vs. kapsamında desteklenmesi, küreselleşmenin gereği olarak dinî-millî kimliğin ve içtimaî ahlakın aşındırılması, belli belirsiz hale getirilmesi ve ülkenin parçalanması amacına mebnidir.

Küresel medya, herhangi bir mesele hakkında bütün dünyada sistemin çıkarına uygun olan algının yerleşmesi için çalışmakta, ileri manipülasyon teknikleri kullanmakta, geniş çaplı algı operasyonları gerçekleştirmekte, yeri geldiğinde sosyal, dinî, etnik ve siyasî grupları provoke etmektedir. Gazetelerin ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri aynı zamanda gayri resmî istihbarat şefleridir.

Bununla birlikte medyada meselelerin genellikle sistemin çıkarına olacak şekilde sadece “uygun görülen” yönü ön plana çıkarılmaktadır. Medyanın “haber değeri” kriteri, işlenen konular, meselelerin ele alınış tarzı, atılan manşetler, herhangi bir mesele hakkında yapılan haber-analizlerin başlıkları ve içerikleri, kullanılan dil, öne çıkarılan fikir akımları ve siyasî hareketler, parlatılan aktörler, duruma göre değişiklik gösteren terör saldırısı-misilleme gibi ayrımlar etraflıca analiz edildiğinde sistemin yararına olacak şekilde ortak bir algının yerleştirilmeye çalışıldığı açıkça görülür. Yaptıkları yayınlarla oluşturulan bu şablonun dışında kalan basın-yayın kuruluşları ise çoğunluğun gözünde doğal olarak “marjinal”dir.

Küresel medya yayınlarını gelişigüzel yapmamakta, bilakis kapsamlı sosyal analizler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Ülkelerde yükselen eğilimler yerinde tespit edilmekte, küresel medya bunlardan sistemin yararına olanları desteklemekte, küresel baskı ve çıkar gruplarının menfaatlerine aykırı düşen eğilimleri ise frenlemeye yönelik bir yayın politikası takip etmekte, yanı sıra gerekli görülen durumlarda yeni eğilimler yaratmaktadır.

Türkiye, an itibariyle millî bir medyadan yoksundur. Muhafazakâr-İslamcılık da küresel modernliğe entegrasyonu öngörmektedir ve kozmopolittir. Şimdilik “buzdolabına” kaldırılan “çözüm sürecini” topluca destekleyen Muhafazakâr-İslamcı medyanın yayınları bunun en yakın örneğini teşkil etmektedir. Dolayısıyla Muhafazakâr-İslamcı medya da birtakım dinî-millî değerlere sahip çıkıyor görünmesine karşın hakikatte gayri millîdir. Örneğin Muhafazakâr-İslamcı medyanın “amiral gemisi” olarak nitelendirilebilecek bir gazetede Muhafazakâr-İslamcı, Liberal-Demokrat ve Hıristiyan yazarlar birlikte yazmaktadırlar. Televizyon kanallarında da böyledir, medya, farklı kesimlerden yazarları, entelektüelleri kendi bünyesinde bir araya toplamakta, aynı potada eritmektedir.

Kıyıda köşede millî çizgide yayın yapan bir-iki gazete ve TV kanalı kalmışsa da, bunlar genel olarak “merdiven-altı medya kuruluşları” olarak nitelendirilebilirler, zira imkânları son derece kısıtlı, haliyle organizasyonları da -küresel medyaya nispetle- iptidaidir.

Türkiye’de, demokrasinin gereği olarak dayatılan basın özgürlüğünün gerekli hallerde kısıtlanmasını öngören 5187 numaralı Basın Kanunu’nun 3. Maddesi’nin(1) hakikatte hükmü yoktur, eğer olsaydı, medyanın, ülkenin hemen her açıdan altını oyma veya istikbalini karartma amacı güden bir yayın politikası takip etmesi mümkün olmazdı.

Mevcut tablo itibariyle çemberi kırmak açısından en uygun mecra düşük maliyetli ancak geniş bir etki alanına sahip olan internet yayıncılığıdır. Bugün gazete-dergi gibi matbu yayın çıkarmayan, televizyon kanalı da bulunmayan, sadece internet üzerinden yayın yapan ve 1 milyondan fazla takipçisi olan haber siteleri bulunmaktadır. İnternet, özellikle “akıllı” tabir edilen cep telefonlarının icadıyla birlikte başat mecra haline gelmiştir. Bu sayede artık makale okumak, video seyretmek, haberleri takip etmek, e-posta göndermek, sosyal medyada paylaşımda bulunmak, tartışmalara katılmak, hatta alışveriş yapmak için yerleşik kurulu bir tesisata, dolayısıyla mekâna ihtiyaç kalmamıştır. İnsanlar metroda, otobüste yahut yolda yürürken medyayı takip edebilmekte, tartışmalara katılabilmekte ve kendi şahsî işlerini yürütebilmektedirler.

Bu mecrada etkili olabilmek için gerekli olan tek şey entelektüel planda geniş çaplı birliktelikler tesis etmek suretiyle millî çizgide seyredecek yeni yayın alanları açmaktır.

Atilla Fikri Ergunakilvefikir.org

—–

1- 5187 Numaralı Basın Kanunu’nun 3. Maddesi: Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir. (‘5187 Sayılı Kanunun, Anayasa Mahkemesi’nin 31/01/2008 tarihli ve E.: 2004/81, K.: 2008/48 Sayılı Kararı İle Değişik Hali’ bu şekildedir. Kanun Numarası: 5187, Kabul Tarihi: 09/06/2004, Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 26/06/2004 Sayı: 25504, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43, Amaç ve Kapsam)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s