Bozkırdan Gelen Medeniyet – Türkler
Kemal Ramazan Haykıran / Tarih-Kültür / Yazarlar

Bozkırdan Gelen Medeniyet – Türkler

Türklerin İslam’a geçmelerinden sonra bir değişme değil zenginleşme karşımıza çıkar. Çünkü eski kültürlerinin etkilerini sürdürmüşler ve bu kültürün üzerine Fars ve İslam unsurlarını eklemişlerdir. Türklerin İslam kültürünün etkileriyle ortaya koydukları eserler daha 11. yy.da oluşmaya başlamıştır. Kaşgarlı Mahmud ve Hoca Ahmed Yesevi, Türklerin İslam’a geçtikleri dönemde önemli âlimler olarak karşımıza çıkarlar. Okumaya devam et

İmam-ı Azam’ın ‘El-Vasiyye’ İsimli Eserine Dair
Ali Tarık Parlakışık / Din / Yazarlar

İmam-ı Azam’ın ‘El-Vasiyye’ İsimli Eserine Dair

“El-Vasiyye”; ihtiva ettiği meseleler bakımından “El-Fıkhu’l-Ekber”i tedai ettirir, bir yerde “El-Fıkhu’l-Ekber”in muhtasarı gibidir. “El-Vasiyye”, kaleme alındığı dönemde var olan, tartışılan konulara değinip gerekli bulduğu kadar açıklama getirerek meseleleri ortaya koyuyor. Yine bu risalede felsefi meselelere de değiniliyor. Okumaya devam et