Atilla Fikri Ergun / Din / Yazarlar / Yorum-Analiz

Bir Gâvur İcadı Olarak Kapitalizm

köşe0-atillafikriergunKapitalist olabilmemiz için dinimize, tarihimize, kültürümüze, geleneğimize ihanet etmemiz lazım ki o zaman da adımız “Müslüman” olur yalnızca.

İslam’ın Batı’yla kavgası, 21. Yüzyılda kapitalizmle -ve onun doğal sonucu olan emperyalizmle- kavgası anlamına geliyor, kapitalizmi es geçip “Batı’yla kavga ediyoruz” demek, ilkokul çocuklarının dahi komik bulacağı bir yaklaşım.

Kapitalist olabilmemiz için dinimize, tarihimize, kültürümüze, geleneğimize ihanet etmemiz lazım ki o zaman da adımız “Müslüman” olur yalnızca. Kapitalizmde para insana hükmediyor, dolayısıyla bu sistemde ilah ve rab para; oysa insanın paraya hükmetmesi ve onu tahakküm aracı olarak değil, hizmet aracı olarak kullanması mümkün, İslam tarihi bunun örnekleriyle dolu.

Bu bakımdan kapitalizm karşısında gelenek en önemli kalemiz; tarih içinde ne olup bittiğini, İslam’ın servet-perestlik lehine nasıl içinin boşaltıldığını, sapmanın nerede başladığını, nereye dönülmesi gerektiğini gelenek sayesinde öğreniyoruz, geleneksizlik köksüzlük demek, bir diğer ifadeyle sonradan türedilik.

İslam’ın direnişçi yüzü onun tarihsel pratiğinde, o tarihsel pratiği bize aktaran geleneksel tefsirde ve hadiste var, modern tefsirde yok, modern tefsir kavramları yamultmakla, onları olmadık mahiyete büründürmekle meşgul, usûlsüz ve tahripkâr. Siyer-i Nebi’yi dikkate almayan tüm tefsirler modern kategorisine dâhil, her biri ‘Oryantalist İslam’ inşa etme çabasının ürünü.

Tefsirde Hz. Peygamber’e söz hakkı tanımayan yaklaşım, bir başka açıdan İslam’ı küresel modernliğe entegre etmek üzere geliştirilmiş bir yöntem. Kur’an tefsirinde yabancı kavramları kullanan yaklaşımlar, Ümmet’in ortak dilini ve hafızasını yok etmeye yönelik. İslam Dünyası, modern tefsirin kullandığı malzemeyle direnemez, olsa olsa entegre olur, boyun eğer; modernize olup da direnen bir tek Müslüman’ın dahi bulunmayışı bu yüzden.

Kapitalizm, Âlemlerin Rabbini hırsızlık düzeninin onay makamı haline getirdi, mustaz’afların Rabbini müstekbirlerin Rabbine dönüştürdü; insanlık tarihi boyunca Allah’a atılmış en büyük ve en çirkin iftira. Bu nedenle kapitalizm demek gâvurluk demek; Batılılık/Batıcılık, ahlaksızlık, zulüm, israf ve ifsad… Allah’la parayı bir ve aynı sayanın ne teslimiyeti ne de imanı var, kapitalistin “dindarlığı” pespayelikten öte anlam ifade etmiyor.

Mağlupların galipleri taklit etmeleri vahim sonuçlar doğurdu. Elin gâvuru küresel bir sistem kurdu (kapitalizm), Müslümanlar da gâvuru onun kurduğu ve iplerini elinde tuttuğu sistemin parasıyla alt edebileceklerine inandılar, parayı basan adamı parayla yenebileceklerini düşündüler, sonunda onu içselleştirdiler ve iyi birer kapitalist oluverdiler; hikâyenin özeti bu.

Hâlbuki bir zamanlar “gâvur icadı” diye olur olmaz her şeye karşı çıkılırdı, sonunda Müslümanlar gavur icatlarının en tehlikelisi olan kapitalizme sahip çıktılar ve onu bir yaşam biçimi olarak sahiplendiler; bu öyle bir gavur icadı ki, dünyamızı karartır, ahiretimizi berbat eder.

Gâvura benzemenin âdet olduğu, gâvura “gâvur” demenin kerih görüldüğü yerde önce kimlik bunalımını gidermek gerek, gerçekte kim olduğu bilmeyen adam kapitalist de olur başka bir şey de, şaşılacak bir şey yok. Önce bilincimizi ve kaybettiğimiz değerleri geri kazanmamız gerekiyor; ahlak, adalet, merhamet yoksa neye yarar “Müslümanlık”, sorun etiketse 1,5 milyar insanda var o etiket, ne işe yarıyor?!

Kardeşlik için ayrı bir parantez açmak lazım; Müslümanlar birbirlerini boğazlamaya dünden hazır, herkes tetikte, en insaflısı kelimelerle yaylım ateşine tutuyor kardeşlerini, böyle devam ettiğimiz sürece belimizi doğrultmak şöyle dursun, daha yüzlerce parçaya bölüneceğiz.

Dini paranın hizmetine verenler ayrı bir âlem; din geçim kapısı değil, insanlık aşısı, geçimlerini dinden sağlayanlar yüz karası olarak nitelendirilmeyi hak ediyorlar, zira tarih boyunca dinin içinin boşaltılması sözü edilen kimselerin eliyle gerçekleşti.

2023’de dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceğimiz söyleniyor, Türkiye’nin 2023’de dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmesi mümkün mü, mümkün; peki, yine fakirler, işsizler, dilenciler, evsizler, sokak çocukları vs. olacak mı, eğer olacaksa sevinecek pek fazla bir şey yok.

Kesin olan şu ki, kapitalizme ancak Müslümanlar son verebilir, gerekli olan tüm malzemeye sahibiz, ne var ki kendimizde değiliz. Sol-Sosyalist ideoloji kapitalizme son vermeyi denedi ama başaramadı, tek dünyalı perspektif insanlığı içinden çıkılmaz bunalımlara sürükledi, İslam’ın tarihsel pratiği ise adaletin nasıl ikame edileceğini ortaya koyan sayısız örnekle dolu. İnsanı, hayatı, tarihi, toplumu ekonomi-politiğe indirgemiş bir ideoloji ile hayatın istisnasız her alanını kapsayan cihanşümul bir din, ikisi birbiriyle kıyas dahi edilemez.

Elbette kapitalizme sonuna kadar karşı koyacağız, yüzde yüz kendi yöntemlerimizle, yani Rabbimizin emrettiği şekilde, İslam dairesi içerisinde…

Atilla Fikri Ergun – akilvefikir.org

Reklamlar

5 thoughts on “Bir Gâvur İcadı Olarak Kapitalizm

 1. Öncelikle zamanın medrese/molla taifesine güvendiğim için değil bu argümanın bizzat üreticisi olan CHP ve onun makabli olan İttihad Terakki’ye güvenmediğim için ”Bu gavur icadı” lafına temkinli yaklaşılması gerektiği kanaatindeyim.Akif buna Sahafat’ta değiniyor.CHP kafası bilimin tekniğin sadece lafını ediyor ama bu yönde bir icraatta bulunmuyordu.Yenilik diye aldıkları Latin yazısı ile onun yanında bol rakılı Fransız asilzadelerinin saray eğlencesi dans ve baloları idi.Din iman adına bunlara itiraz edenleri de malumunuz olduğu üzere ve malum yollarla doğradılar.

  Beğen

 2. Modern tefsirlerle ilgili görüşünüze genelde katılıyorum.Modern tefsirler değil de Modern zamanlarda yazılan tefsirler dersek Fizılal’i bir örnek olarak alabiliriz.Türkiye’de Müslümanlar (İslamcılar) arasında antikapitalist bir bilincin yükselemeyişinde İslamcıların kendi zaafları kadar Türkiye’nin Amerikan Rus nüfuz paylaşımında Amerikan’ın payına düşmesi ve Rusçulukla+dinsizlik+Kapitalizm karşıtlığının birbirine geçmesi islamcıları ABD’nin kucağına doğru itmesinin payı var.Pek azı dışında Sol ve Marksizm bunu görmüyor.

  Beğen

 3. Gelenek:Yukarda saydığım nedenlerle gelenek Müslümanlar tarafından kaybedilmiş bir medeniyete özlem ve onun yeniden diriltilmesi üzerinden okundu.(N.fazıl’ın Sakarya şiiri ile S.Karakoç’un Masal şiirlerinde olduğu gibi.Bu yanlış değildi ama eksikti.Yaşadıkları zamana geleneğin penceresinden baktıkları için eksiklerini göremediler.Onun için de kendilerini çağa mal edemediler.Zaten bizim de toptan bir gelenek kutsayıcılığına soyunmamız doğru olmaz.İslam medeniyetine gelince o özünde güçlüdür.ama medeniyet denilen şey neticede insan ürünü olduğu için insanların zaafları ile malüldür.O nedenle duraklama döneminden itibaren kendini üretememeye başladı.Yeni çağa gelindiğinde de düşüşe geçti.Bu ikisini iyi ayırt etmek zorundayız.Onun için tekrar belirtmem gerekirse İslam medeniyeti özünde güçlüdür.Allah’ın izni ile o insanlık aleminin ufkunda çok uzak olmayan bir zamanda yeniden parlayacaktır.Çünkü insanlığın başka gidecek yeri yoktur.ancak Müslümanların da İslam medeniyetinin 18.yy’dan itibaren yükselen Batı modernitesi ve aydınlanması karşısında neden varlık gösteremediğini iyi analiz etmesi gerekir.Onun için medeniyet perpektifimizde sahiplenmecilikle eleştirmecilik at başı beraber gitmelidir.

  Beğen

 4. kapitalizm meselesinde de çözüm olarak alternatif ekonomik projeler üretmeye eyvallah.Ancak inancımız açısından insanlardaki mal hırsı ile savaşmak alternatif proje üretmekten önce gelmelidir.Bunun da çaresi insanlarda çok güçlü bir öte dünya/ölümden sonra diriliş algı ve tasavvuruna sahip olmaktır.Kur’an’ın neden döne döne ve ısrarla diriliş ve ahiret tasavvurunu derinleştirmeye ve pekiştirmeye çalıştığı üzerinde iyi düşünmek gerekiyor.Onun için laik,ateist ve seküler kapitalizm karşıtı hareketlerin başarı şansları yoktur.Bu özü kaybeden İslami hareketlerin de öyle.

  Beğen

 5. Kapitalizmin bir kaç saç ayağı var, bunların üstüne oturuyor:

  Pazarın , değer ölçüsü olması, har şeyin pazarda alım satım bedeline göre değerlenmesi. pazar tekelleşmeyi getirir…Sermayenin yoğunlaşması, tekelleşip kendini yeniden üretmesi… teknolojinin tekelleşerek sermayenin emrine girmesi… kendi içinde acımasız rekabet olması. kendini yenileyen ayakta kalır, statikleşen kaybederek diğerine yem olur. yok olmak istemeyen kuralsız ve ahlaksız olmak zorundadır…tüketimin üretimi belirlemesi. Bu ihtiyaçlara göre değil tüketime göre üretim demektir…

  İktisadi hayat, ekonomik değerler her şeyi açıklayıcı ve belirleyicidir. Sosyal hayatı, kültürü, toplumsal ve siyasal modeli, iktisat belirlemektedir. Kapitalizm tam da bunun ifadesidir. Sosyalizm ya da yapısalcılık, kökü itibarıyla diğeriyle aynıdır. Aralarındaki kavga, ya da fark yönetici sınıfın kim olacağı yani parayı kimin yöneteceği konusudur. burjuva sınıfı yerine emekçi sınıfı meselesi.

  Kapitalist dünya, insan tanımını, sosyal örgütlenme modelini ve siyasi iktidar biçimini tayin eder. Özgürlük, rasyonalist ve çıkarcı insan modeli; sivil toplum ve ulus temelli iktidar veya devlet yapılanması bunun sonucudur.

  İnsanın makinalaşması, azgınlaşıp kendine yabancılaşması demek, makine düzeniyle, mekanik bir işleyişe uyum sağlaması demektir. Üretim biçiminin işleyişi, insanı ve toplumu da o sistematikle çalıştırması anlamına geliyor…

  Gelenek evet, bütünüyle onaylamasak da “gavur icadı” derken neye karşı olduğunu çok iyi biliyordu. Topun, tüfeğin, gemilerin tekniğini alıp bünyesinde adapte ederken çelik kaşığa, matbaaya, fese karşı çok iyi bilinçliydi. Ve görüldü ki onlar haklı çıktılar.

  Bu gün değerlerine, kültürüne ve asıllarına yabancılaşmış günümüz kuşağı neyi savunduğunu veya neye karşı çıktığını dahi seçemez durumdadır. Uymuş kalabalığa gidiyor olmak, sürüye kavuşup sıradanlaşmaktır.

  Evet,adını doğru koyarak kapitalizm eleştirisi yapamayanlar, onu ve onun kurduğu düzeni aşamazlar. adalet, kalkınma,ilerleme, refah derken kapitalist olduğunu dahi fark etmeden kaybolup giderler. Günümüz ortalamasının gösterdiği gibi.

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s